OPISKELIJAN PALAUTEKANAVAT

kansikuva

OPISKELIJAN PALAUTEKANAVAT

Opiskelijoiden antama palaute on tärkeä LABin toiminnan arvioinnin ja kehittämisen väline. Antamalla palautetta autat kehittämään koulutusta ja ammattikorkeakoulun toimintaa paremmin opiskelijoiden tarpeita vastaavaksi.

LABilla on erilaisia opiskelijapalautteiden kanavia. Palautetta kerätään sähköisesti ja suullisesti, henkilökohtaisesti ja ryhmissä. Voit antaa palautetta esimerkiksi opintojaksoista, opinnoista yleisesti, tukipalveluista sekä oppimisympäristöistä.

LABin opiskelijapalautteiden kanavat:

Opintojaksopalaute

Opintojaksoista kerätään palautetta Spark-opintopalautteen avulla. Saatua palautetta hyödynnetään opintojakson ja opintojen kehittämisessä

Löydät linkin Sparkiin Pepin työpöydältä ja ohjeita Sparkin käyttöön tästä linkistä.

Aloittaneiden opiskelijoiden kysely

Toteutetaan lukukauden alussa opintonsa juuri aloittaneille opiskelijoille. Sen avulla saadaan arvokasta tietoa siitä, miten opinnot ovat lähteneet käyntiin ja miten orientaatio on onnistunut.

Ryhmänedustajien keräämä palaute

Helmi-maaliskuussa amk-ryhmien ryhmänedustajat keräävät palautteen, jolla arvioidaan opetussuunnitelmaa, opintojaksojen sisältöjä ja ajoitusta, opetuksen asiantuntevuutta, opiskelijan saamaa ohjausta ja tukea, tiedotusta sekä tukipalvelujen toimintaa. Palautteet käsitellään palautekeskusteluissa osaamispäälliköiden kanssa.

HOPS-keskustelut ja ryhmäohjaus

Opiskelijoiden henkilökohtaiset HOPS-keskustelut ja ryhmäohjaus ovat osa opiskelijoiden ohjausta. Ne ovat myös kanava palautteen antamiseen.

LABraKOE

Opiskelijakunta KOE ja LABin johto tapaavat säännöllisesti LABraKOE-tapaamisissa.

Opiskelijahyvinvoinnin työryhmät

Opiskelijahyvinvoinnin työryhmät kehittävät opiskelijoiden hyvinvointia molemmilla kampuksilla. Opiskelijoiden hyvinvointikysely toteutetaan kerran lukuvuodessa kaikille opiskelijoille.

KV-vaihdon palaute

KV-vaihdon palaute kerätään kansainväliseen vaihtoon osallistuneilta opiskelijoilta.

Yleinen palautekanava

Yleinen palautekanava eLABissa on sähköinen palautekanava, jolla voi antaa mitä tahansa palautetta LABin toiminnasta.

AVOP-valmistumisvaiheen kysely

Valmistumisvaiheessa vastataan valtakunnalliseen AVOP-kyselyyn, jolla opiskelija arvioi ja antaa palautetta toteutuneesta koulutuksesta.  Kyselyn tuloksia hyödynnetään sekä paikallisesti korkeakoulun oman toiminnan kehittämisessä että valtakunnallisesti koulutuksen ohjauksessa.

Uraseurantakysely

Valtakunnalliseen uraseurantakyselyyn vastataan 5 vuotta valmistumisen jälkeen. Se tuottaa tietoa suoritetun koulutuksen ja työelämän vaatimusten vastaavuudesta, valmistuneiden urakehityksestä sekä koulutustarpeista.