OPISKELIJAN PALAUTEKANAVAT

kansikuva

OPISKELIJAN PALAUTEKANAVAT

Opiskelijoiden antama palaute on tärkeä LABin toiminnan arvioinnin ja kehittämisen väline. Antamalla palautetta autat kehittämään koulutusta ja ammattikorkeakoulun toimintaa vastaamaan paremmin opiskelijoiden tarpeita.

LABilla on erilaisia opiskelijapalautteiden kanavia. Palautetta kerätään sähköisesti ja suullisesti, henkilökohtaisesti ja ryhmissä. Voit antaa palautetta esimerkiksi opintojaksoista, opinnoista yleisesti, tukipalveluista sekä oppimisympäristöistä.

LABin opiskelijapalautteiden kanavat:

SPARK - Opintojaksopalaute

Opintojaksoista kerätään palautetta Spark-opintopalautteen avulla. Saatua palautetta hyödynnetään opintojakson ja opintojen kehittämisessä

Löydät linkin Sparkiin Pepin työpöydältä ja ohjeita Sparkin käyttöön tästä linkistä.

Aloittaneiden opiskelijoiden kysely

Toteutetaan lukukauden alussa opintonsa juuri aloittaneille opiskelijoille. Sen avulla saadaan arvokasta tietoa siitä, miten opinnot ovat lähteneet käyntiin ja miten orientaatio on onnistunut.

Ryhmänedustajien keräämä palaute

Amk-ryhmien ryhmänedustajat ja osaamispäälliköt käyvät kevätlukukaudella palautekeskustelut, joissa käsitellään opintojen työelämäyhteyttä, kansainvälisyyttä ja monikulttuurisuutta, kestävää kehitystä ja vastuullisuutta, pedagogisia ratkaisuja kampus- ja verkkototeutuksissa sekä tutoropettajien roolia opiskelijan tukena. Ryhmänedustajat keräävät teemoista  palautteen omilta ryhmiltään, ja tuovat ryhmän näkemyksen keskusteluihin. Keskustelujen kautta opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua LABin strategian ja amk-opintojen kompetenssien kannalta tärkeiden teemojen käsittelyyn.

HOPS-keskustelut ja ryhmäohjaus

Opiskelijoiden henkilökohtaiset HOPS-keskustelut ja ryhmäohjaus ovat osa opiskelijoiden ohjausta. Ne ovat myös kanava palautteen antamiseen.

LABraKOE

Opiskelijakunta KOE ja LABin johto tapaavat säännöllisesti LABraKOE-tapaamisissa.

Opiskelijahyvinvoinnin työryhmät

Opiskelijahyvinvoinnin työryhmät kehittävät opiskelijoiden hyvinvointia molemmilla kampuksilla. Opiskelijoiden hyvinvointikysely toteutetaan kerran lukuvuodessa kaikille opiskelijoille.

KV-vaihdon palaute

KV-vaihdon palaute kerätään kansainväliseen vaihtoon osallistuneilta opiskelijoilta.

LABin Aloite- ja palautekanava

LABin aloite- ja palautekanavassa voi antaa palautetta LABin ja korkeakoulupalvelujen toiminnasta tai kertoa kehittämisideoita.

AVOP-valmistumisvaiheen kysely

Valmistumisvaiheessa vastataan valtakunnalliseen AVOP-kyselyyn, jolla opiskelija arvioi ja antaa palautetta toteutuneesta koulutuksesta.  Kyselyn tuloksia hyödynnetään sekä paikallisesti korkeakoulun oman toiminnan kehittämisessä että valtakunnallisesti koulutuksen ohjauksessa.

Uraseurantakysely

Valtakunnalliseen uraseurantakyselyyn vastataan 5 vuotta valmistumisen jälkeen. Se tuottaa tietoa suoritetun koulutuksen ja työelämän vaatimusten vastaavuudesta, valmistuneiden urakehityksestä sekä koulutustarpeista.