Opinnäytetyön kielenohjaus

kansikuva

Opinnäytetyön kielenohjaus

Opinnäytetyö laajentaa ja syventää opiskelijan ammatillista osaamista ja työelämässä tarvittavaa tutkimus- ja kehittämisosaamista. Opinnäytetyöhön kuuluu aina kirjallinen raportti. LABissa opiskelija saa monipuolista ohjausta ja tukea opinnäytetyöraportin kirjoittamiseen. Tälle sivulle on koottuna ohjauksen keskeiset osa-alueet.    

Suomenkieliset opiskelijat, jotka kirjoittavat opinnäytetyön englanniksi saavat kielenohjauksen englannin kielellä. Opiskelija osallistuu Thesis Writing Lectures -luennoille tai suorittaa osion verkossa ja hänelle määritetään henkilökohtainen Thesis Writing Guidance -ohjaaja. Katso tarkat ohjeet tämän sivun englanninkielisestä versiosta.