Tutkinto-ohjelman vaihtaminen

kansikuva

Tutkinto-ohjelman vaihtaminen

Voit anoa tutkinto-ohjelman vaihtoa LAB-ammattikorkeakoulun sisällä ns. sisäisessä siirtohaussa.

Sisäisessä siirtohaussa voit hakea seuraavissa tapauksissa:

 • vaihto saman tai eri koulutusalan toiseen tutkinto-ohjelmaan
 • vaihto toteutusmuodosta toiseen (esimerkiksi päivätoteutuksesta monimuotototeutukseen) tai kampukselta toiselle
 • opetuskielen vaihto (suomenkielisestä koulutuksesta englanninkieliseen ja päinvastoin)

Kun kyseessä on vaihto saman tai eri koulutusalan toiseen tutkinto-ohjelmaan, tutkinto-ohjelman vaihtoa ei voi hakea samana lukukautena, jolloin opiskelija on aloittanut opintonsa LAB-ammattikorkeakoulussa.

Kun kyseessä on vaihto saman tutkinto-ohjelman sisällä toteutusmuodosta toiseen, kampukselta toiselle tai opetuskielestä toiseen, tutkinto-ohjelman vaihtoa voi hakea samana lukukautena, jolloin opiskelija on aloittanut opintonsa LAB-ammattikorkeakoulussa.

Sisäisessä siirtohaussa otetaan opiskelijoita, mikäli hakukriteerit täyttyvät ja vastaanottavassa tutkinto-ohjelmassa on tilaa. Vapaiden opiskelupaikkojen määrä on riippuvainen myös opetusryhmästä, mihin hakija LAB-ammattikorkeakoulussa sijoittuisi. 

Milloin haet? 

Sisäisen siirtohaun hakuaika on kaksi kertaa vuodessa, toukokuussa ja marraskuussa.

Seuraavat hakuajat:

ti 31.10.2023 - ti 14.11.2023 klo 15

ti 30.4.2024 - ti 14.5.2024 klo 15

Kuka voi hakea?

LAB-ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelija voi anoa vaihtoa toiseen LABin koulutukseen sisäisellä menettelyllä, jos hän täyttää seuraavat kriteerit: 

 • Aikaisempien opintojen tulee olla edennyt aikataulussa ja niiden tulee olla soveltuvia vastaanottavaan koulutusohjelmaan. Lisäksi edellytetään, että henkilökohtainen opintosuunnitelma voidaan laatia niin, että opintojen suorittaminen opintojen tavoiteajassa mahdollista. 
 • Hakijan tulee kirjoittaa  hakemukseen liitettävä motivaatiokirje (½ -1 sivua), jossa hän perustelee, miksi hakee siirtoa kyseiseen koulutusohjelmaan. 
 • Kulttuurialan AMK-hakukohteisiin vaaditaan lisäksi kaikilta hakijoilta portfolio, josta hakijan on saatava vähintään 50% arvioinnissa annetuista maksimipisteistä 
 • Ylempi AMK -koulutusohjelmaan siirtoa hakevan tulee täyttää vastaanottavan koulutusohjelman kelpoisuusehdot. 

Haku tapahtuu e-lomakkeella

Liitä hakemuslomakkeelle motivaatiokirje (max yksi A4-sivu). Lomakkeet ovat auki yllä ilmoitettujen hakuaikojen mukaisesti.

Mikäli sinulla on kysyttävää hakemisesta, voit olla yhteydessä oman alasi opinto-ohjaajaan.

Rajoitukset 

Kulttuuriala
Kulttuurialan koulutusohjelmiin (muotoilija, medianomi, kuvataiteilija) voivat hakea sisäisessä siirtohaussa vain LAB-ammattikorkeakoulun kulttuurialan tutkinto-opiskelijat. 

Tekniikan ala 
Rakennusmestarikoulutukseen ovat hakukelpoisia vain ne, joilla RKM-koulutuksen yleinen hakukelpoisuusehto eli min 24 kk työkokemusta rakennusalalla täyttyy. 

Valinta 

Siirtoa hakevia kohdellaan tasavertaisesti ja heihin sovelletaan tutkinto-ohjelmittain yhdenmukaisia valintaperusteita. 

Mikäli hakukelpoisuuden täyttäviä hakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja, hakijat (pl. kulttuuriala) laitetaan valintajärjestykseen perustuen:

 1. opintojen etenemiseen
 2. aiempaan opintomenestykseen
 3. hakijan motivaatiokirjeeseen (pisteytys 0-2 p).

Kulttuurialalla hakukelpoisuuden täyttävät hakijat laitetaan valintajärjestykseen perustuen:

 1. portfolioon
 2. opintojen etenemiseen
 3. aiempaan opintomenestykseen
 4. hakijan motivaatiokirjeeseen (pisteytys 0-2 p).

Hyväksytyn hakijan opiskeluoikeus siirtyy uuteen tutkinto-ohjelmaan päätöstä seuraavan lukukauden alussa.

Ota yhteyttä oman alasi opinto-ohjaajaan

Mikäli sinulla on kysyttävää hakemisesta, voit olla yhteydessä oman alasi opinto-ohjaajaan.