TUTKINTO-OHJELMAN VAIHTAMINEN

kansikuva

TUTKINTO-OHJELMAN VAIHTAMINEN

Voit anoa tutkinto-ohjelman vaihtoa LAB-ammattikorkeakoulun sisällä ns. sisäisessä siirtohaussa (sisäinen siirto).

Sisäisessä siirtohaussa voit hakea esimerkiksi silloin, kun

  • tutkintonimike pysyy samana: haluat vaihtaa esimerkiksi päivätoteutuksesta monimuotototeutukseen tai kampukselta toiselle
  • tutkintonimike vaihtuu: haluat vaihtaa saman tai eri koulutusalan toiseen tutkinto-ohjelmaan

Tutkinto-ohjelman vaihtoa et voi anoa samana lukukautena, jolloin olet ottanut vastaan alkuperäisen opiskelupaikan. 

Sisäisessä siirtohaussa otetaan opiskelijoita, mikäli hakukriteerit täyttyvät ja vastaanottavassa tutkinto-ohjelmassa on tilaa. Vapaiden opiskelupaikkojen määrä on riippuvainen myös opetusryhmästä, mihin hakija LAB-ammattikorkeakoulussa sijoittuisi. 

 

Milloin haet? 

Sisäinen siirtohaku; hakuaika on kaksi kertaa vuodessa. Seuraavat hakuajat ovat:  

  • marraskuussa 2021 ajankohtana 1.-15.11.2021 klo 15.00 asti.
  • toukokuussa 2022

 

Kuka voi hakea?

LAB-ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelija voi anoa vaihtoa toiseen LABin koulutukseen sisäisellä menettelyllä, jos hän täyttää seuraavat kriteerit: 

  • Aikaisempien opintojen tulee olla edennyt aikataulussa ja niiden tulee olla soveltuvia vastaanottavaan koulutusohjelmaan. Lisäksi edellytetään, että henkilökohtainen opintosuunnitelma voidaan laatia niin, että opintojen suorittaminen opintojen tavoiteajassa mahdollista. 

  • Hakijan tulee kirjoittaa  hakemukseen liitettävä motivaatiokirje, jossa hän perustelee, miksi hakee siirtoa kyseiseen koulutusohjelmaan. 

  • Kulttuurialan AMK-hakukohteisiin vaaditaan lisäksi kaikilta hakijoilta portfolio, josta hakijan on saatava vähintään 50% arvioinnissa annetuista maksimipisteistä 

  • Ylempi AMK -koulutusohjelmaan siirtoa hakevan tulee täyttää vastaanottavan koulutusohjelman kelpoisuusehdot. 

 

Haku tapahtuu e-lomakkeella

Liitä hakemuslomakkeelle motivaatiokirje (max yksi A4-sivu). Opiskeluoikeus siirtyy päätöstä seuraavan lukukauden alussa. Lomakkeet ovat auki yllä ilmoitettujen hakuaikojen mukaisesti.

Suosittelemme, että otat yhteyttä opinto-ohjaajaasi ennen hakemuksen jättämistä, jotta voitte yhdessä miettiä sinulle sopivia vaihtoehtoja.

 

Rajoitukset 

Kulttuuriala
Kulttuurialan koulutusohjelmiin (muotoilija, medianomi, kuvataiteilija) voivat hakea sisäisessä siirtohaussa vain LAB-ammattikorkeakoulun kulttuurialan tutkinto-opiskelijat. 

Tekniikan ala 
Rakennusmestarikoulutukseen ovat hakukelpoisia vain ne, joilla RKM-koulutuksen yleinen hakukelpoisuusehto eli min 24 kk työkokemusta rakennusalalla täyttyy. 

 

Valinta 

Siirtoa hakevia kohdellaan tasavertaisesti ja heihin sovelletaan tutkinto-ohjelmittain yhdenmukaisia valintaperusteita. Mikäli hakukelpoisuuden täyttäviä hakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja, hakijat laitetaan valintajärjestykseen (pl. kulttuuriala). 


1.   Aiemman opintomenestyksen ja opintojen etenemisen mukaan 
2.   Pisteyttämällä hakijan motivaatiokirje (0-2 p). 

Kulttuurialalla hakukelpoisuuden täyttävät hakijat laitetaan valintajärjestykseen:


1.   Portfolion pisteytyksen 
2.   Aiemman opintomenestyksen ja opintojen etenemisen mukaan 
3.   Pisteyttämällä hakijan motivaatiokirje (0-2 p). 

 

Ota yhteyttä oman alasi opinto-ohjaajaan

Löydät opinto-ohjaajien yhteystiedot täältä.