Pepin saavutettavuusseloste

kansikuva

Pepin saavutettavuusseloste

LAB-ammattikorkeakoulu pyrkii takaamaan Peppi - opiskelijan työpöydän saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Peppi - Opiskelijan työpöytä -verkkopalavelun saavutettavuutta (opiskelija.peppi.lab.fi).

Saavutettavuuden tila

Tämä palvelu täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 noudattamatta jättäminen

 • Näppäimistönavigointi
  • Palvelun kaikkiin elementteihin ei pääse tai niitä ei pysty käyttämään pelkkää näppäimistöä käyttäen (WCAG 2.1.1).
 • Aikaraja
  • Käyttäjä kirjataan ulos palvelusta ilman erillistä ilmoitusta aikarajan täytyttyä eikä käyttäjälle anneta mahdollisuutta jatkaa käyttöä erillisellä ilmoituksella (WCAG 2.2.1).
 • Kontrastit
  • Palvelussa on ajoittain käytetty tekstiä, joka ei erotu taustasta riittävillä kontrastivaatimuksilla (WCAG 1.4.3).
 • Värien käyttö
  • Väriä on joissain tapauksissa (esim. jotkin linkkitekstit sekä ikonit) käytetty ainoana keinona erottaa eri elementtejä toisistaan, eivätkä värit tällöin aina täytä myöskään kontrastivaatimuksia (WCAG 1.4.1, 1.4.11).
 • Sisältö osoitettaessa tai kohdistettaessa
  • Palvelussa on sisältöä, joka avautuu automaattisesti osoittimen kohdistuksesta eikä sitä välttämättä saa piiloon siirtämättä kohdistinta (WCAG 1.4.13).
 • Kielimääritys
  • Kirjautumissivun kieltä ei ole määritetty lainkaan (WCAG 3.1.1).
 • Sivujen otsikot (title)
  • Sivujen otsikot ovat ajoittain epäselviä tai ne eivät ole yksilöllisiä eri sivuille (WCAG 2.4.2).
 • Otsikot
  • Kaikkia palvelun otsikoita ei ole merkitty ohjelmallisesti oikein otsikkotasoin (<h1>, <h2> jne.), mikä hankaloittaa sivujen hahmottamista ruudunlukijalla (WCAG 1.3.1).
 • Tekstivastineet
  • Kaikille palvelun kuville ja kuvaajille ei ole määritelty oikeaoppista tekstivastinetta (WCAG 1.1.1).
 • Linkkien merkinnät
  • Linkkien merkinnöissä on ajoittain puutteita, jolloin ruudunlukijan käyttäjä ei tiedä linkin kohdetta tai tarkoitusta. Jotkin elementit saattavat myös olla ohjelmallisesti linkkejä, vaikkeivät ne viekään minnekään (WCAG 1.3.1, 2.4.4).
 • Painikkeet
  • Kaikkia painikkeita ei ole nimetty kuvaavasti, jotta ruudunlukijan käyttäjä tietäisi, mitä niistä tapahtuu (WCAG 4.1.2).
 • Aria-haspopup
  • Palvelussa on käytetty runsaasti aria-haspopup-attribuuttia, mikä ei ole virhe, mutta kyseinen attribuutti ei ole kaikkien ruudunlukijoiden yleisesti tukema merkintätapa. Tämä saattaa aiheuttaa näillä ruudunlukijoilla joissain elementeissä virheellisiä tai hämmentäviä tulkintatapoja (esim. modaalin avaava painike on “valikkopainike alivalikko”). (WCAG 4.1.2, yleinen saavutettavuus)
 • Pudotusvalikot
  • Pudotusvalikoiden ohjelmallisessa toteutuksessa on puutteita, jotka tekevät niiden käytöstä ruudunlukijalla hankalaa ja/tai epäselvää (WCAG 3.2.2, 4.1.2).
 • Yhdistelmäruudut (combo box)
  • Yhdistelmäruutuja ei ole toteutettu ohjelmallisesti oikein, esim. niiden nimi, rooli ja arvo ovat epäselkeitä ruudunlukijalla. Hakukentän ja valittujen arvojen suhde jää myös helposti epäselväksi. (WCAG 1.3.1, 2.1.1, 3.2.1, 3.2.2, 4.1.2)
 • Välittömästi muuttuva sisältö
  • Joidenkin käyttöliittymäkomponenttien arvon vaihtaminen muuttaa välittömästi sisältöä, mistä ei ilmoiteta etukäteen käyttäjälle (WCAG 3.2.2).
 • Lomake-elementit
  • Kenttien nimilappujen (label) ohjelmallisessa toteutuksessa on paikoin puutteita (WCAG 1.3.1).
  • Virheilmoitusten lukemisessa on ajoittain puutteita (WCAG 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 4.1.3).
  • Palautteita ei aina välitetä oikeaoppisesti ruudunlukijalle (WCAG 4.1.3).
 • Taulukot
  • Kaikkia palvelun taulukoita ei ole toteutettu ohjelmallisesti oikein (esim. visuaalinen taulukko ei ole ohjelmallisesti taulukko, sarakeotsikoita puuttuu tai taulukon rakenteet lukeutuvat epäselvästi), jolloin niiden hahmottaminen ruudunlukijalla voi olla hankalaa. Myös mobiilikäytössä taulukoiden käytössä voi esiintyä puutteita skaalautumisongelmien vuoksi. (WCAG 1.3.1, 1.4.10, 4.1.2)
 • Kalenteritaulukko
  • Kalenteritaulukon ohjelmallisissa toteutuksessa on puutteita, jotka tekevät sen käytöstä hankalaa ruudunlukijoilla (WCAG 1.3.1, 2.1.1).
 • Nykyinen sivu
  • Nykyisiä sivuja tai välilehtiä ei aina ole merkitty ohjelmallisesti (WCAG 1.3.1).
 • Rikastekstieditori
  • Rikastekstieditorin (rich text editor) käyttö on hankalaa erityisesti ruudunlukijalla ohjelmallisen toteutuksen puutteiden takia (WCAG 1.3.1, 3.1.2, 4.1.2).
 • PDF-tiedostot
  • Palvelusta ladattavissa PDF-tiedostoissa on useita saavutettavuushaasteita (WCAG 1.3.1, 1.3.2).

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 30.11.2022.

Seloste perustuu ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation (Eficode Oy) toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 25.4.2024.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Ilmoita siitä meille ja teemme kaikkemme ongelman korjaamiseksi! Voit ilmoittaa siitä meille ja antaa saavutettavuuteen liittyvää palautetta sähköpostilla peppi(at)lab.fi.

Opiskelijan työpöydän saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa Peppi-ylläpito.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
vaihde 0295 016 000