Verkkokampus

kansikuva

Verkkokampus

LAB-ammattikorkeakoulun verkkokampuksella opiskelet tutkinnon joustavasti, paikasta riippumatta.

Verkko-opinnot sisältävät opiskelua esimerkiksi Moodlessa ja muissa sähköisissä oppimisympäristöissä, reaaliaikaisia verkkotapaamisia ja vuorovaikutteista ryhmätyöskentelyä verkossa. Lisäksi verkko-opintoihin sisältyy itsenäisesti toteutettavia projekteja ja ammatillisen harjoittelun jaksoja työelämässä.

Verkkokampuksella opiskelu edellyttää itsenäistä otetta ja tarjoaa samalla ohjausta ja tukea – opiskelet itsenäisesti etkä jää yksin.