Sosiaali- ja terveysalan AHOT ja opinnollistaminen

kansikuva

Sosiaali- ja terveysalan AHOT ja opinnollistaminen

AHOT tarkoittaa osaamisen hyväksilukua eli aiempien opintojen, harjoittelun, työkokemuksen tai muun osaamisen hyväksymistä osaksi suoritettavaa tutkintoa, opintokokonaisuutta tai opintojaksoa, joko pakollisiin tai valinnaisiin opintoihin.

Toisessa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa aikaisemmin suoritetut opinnot voidaan hyväksilukea, jos suorituksesta on alle 10 vuotta. Aika lasketaan suorituksen suorituspäivästä.

Opinnollistamisella tarkoitetaan opintojen aikaista tutkinnon edellyttämän osaamisen hankkimista työsuhteessa. Opinnollistaminen on prosessi, jossa tunnistetaan edellytetty osaaminen, tavoitteellisesti kehitetään osaamista ja osoitetaan hankittu osaaminen. 

Tärkeä ohje, voimassa 1.8.2022 alkaen: Kun opintoja opinnollistaessasi toimit alaikäisten parissa, huolehdithan, että näytät rikostaustaotteen opinto-ohjaajalle ennen opinnollistamiseen liittyvän työelämäjakson alkamista. Rikostaustaote tulee näyttää, vaikka opinnollistaminen toteutuu omassa työpaikassasi, jossa olet aiemmin näyttänyt otteen. Rikostaustaotteen näyttämiseen ohjeet eLAB-sivulta.

Fysioterapeuttikoulutus

Sairaanhoitajakoulutus - hoitotyö

Sosionomikoulutus