Tenttimisen erityisjärjestelyt ja lisäajat

kansikuva

Tenttimisen erityisjärjestelyt ja lisäajat

Tenttimisen lisäajat

Tenttimisen yksilöllisillä järjestelyillä tarkoitetaan käytännön järjestelyjä, jotka koskevat tenttitilanteita. Tenttimisen yksilöllisiä järjestelyjä voivat olla esimerkiksi:

 • lisäaika tentissä
 • pienryhmätila tai erillinen tenttitila 

Lisäajan tarve tulee perustua todennettuun oppimisvaikeuteen (kuten luki- tai tarkkaavaisuusvaikeus) tai terveydentilaan. Tarvittaessa opiskelijan tulee esittää tästä asiantuntijalausunto. Muu syy (esim. Heikko kielitaito, ei todennettu syy) ei oikeuta lisäaikaan.

Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä liittyen tentteihin:

 1. Sinulla on aikaisempi asiantuntijalausunto, diagnoosi tai Ylioppilastutkintolautakunnan päätös erityisjärjestelyistä
  • lue tenttikohtaiset ohjeet alta.
 2. Tarvitset apua tilanteen kartoituksessa tai haluat pohtia mahdollisia yksilöllisiä järjestelyitä
  • ole yhteydessä LABin pedagogiseen erityisasiantuntijaan Juha Tiittaan, juha.tiitta@lut.fi


Paperitentti

 • Normiaika 3h (saa lähteä pois 15min kuluttua)  
 • Lisäaika +1h
 • Lisäajasta yhteys opettajaan (tentaattoriin) viimeistään 2 viikkoa ennen tenttipäivää.
 • Laita viestiin, omat yhteystietosi, opintojaksotiedot (nimi ja koodi) sekä tarvittava asiantuntijan lausunto.

Exam - Sähköinen tenttiminen

 • Normiaika 1-3h (tunnin slotit)
 • Lisäaika 1h tenttin +1h (kaksi tenttiä, tunnin tauko välissä)    
 • Lisäaika 2-3h tenttiin +2h (kaksi tenttiä, tunnin tauko välissä)  
 • Voidaan tehdä ilman taukoa opiskelijan toiveesta
 • Lisäajasta yhteys opettajaan (tentaattoriin) viimeistään 2 viikkoa ennen tenttipäivää.
 • Laita viestiin, omat yhteystietosi, opintojaksotiedot (nimi ja koodi) sekä tarvittava asiantuntijan lausunto.

Moodle

 • Normiaika 1-3h
 • Lisäaika 1h tenttin +1h
 • Lisäaika 2-3h tenttiin +2h
 • Opiskelija voi tauottaa itse tentin aikana
 • Lisäajasta yhteys opettajaan (tentaattoriin) viimeistään 2 viikkoa ennen tenttipäivää.
 • Laita viestiin, omat yhteystietosi, opintojaksotiedot (nimi ja koodi) sekä tarvittava asiantuntijan lausunto.

Lisätietoja opiskelun erityistuesta.