Opintosuunnitelma HOPS

kansikuva

Opintosuunnitelma HOPS

Jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman eli HOPSin. 

Mikä HOPS on?

HOPS eli henkilökohtainen opiskelusuunnitelma on dokumentoitu suunnitelma siitä, mitä opintoja opiskelija suorittaa: miten, milloin ja missä järjestyksessä. HOPS ohjaa opiskelua ja se rakentuu opiskelijan tavoitteleman tutkinnon ja osaamistavoitteiden ympärille.

Opiskelija voi ottaa opintojen valinnassa huomioon kiinnostuksensa kohteet, uratavoitteensa ja työllisyysnäkymät. 

HOPS on ennen kaikkea opiskelijan työväline oman opiskelun suunnittelemiseksi: HOPSin avulla opiskelija pysyy helpommin selvillä siitä, milloin pitäisi suorittaa mitäkin ja mitä on jo tehty. 

HOPS laaditaan opetusta antavan yksikön nimetyn opintojen ohjaajan tai ohjaajien  avustuksella. Jokaisen opiskelijan kanssa käydään opintojen alussa ainakin yksi HOPS-keskustelu.  

HOPSia voi muokata opintojen edetessä tavoitteiden muuttuessa ja  tarkentuessa. 

Miten HOPS tehdään?  

HOPS tehdään  Pepissä. Suunnitellut opinnot voi ajoittaa tutkinnon suorittamisajalle lukukausittain. Opetussuunnitelmien 2017-2020 mukaisesti opintojaan suorittavien tutkintorakenteen runko on Pepissä valmiina.

Saat opintojesi alussa apua suunnitelman tekemiseen tutoropettajaltasi. 

 

Yhteystiedot:

studentservices@lab.fi