Opinnäytetyö YAMK

kansikuva

Opinnäytetyö YAMK

Opinnäytetyöprosessi

Huomioi, että yksiköillä on tarkempi ohjeistus koulutusalan opinnäytetyöprosessiin liittyen.

Aloitus ja suunnittelu

 • Osallistu opinnäytetyöinfoon
 • Perehdy opinnäytetyöohjeisiin
 • Valitse aihe ja täytä Aiheen valinta -lomake
 • Tee yhteistyösopimus työelämän edustajan kanssa
 • Selvitä tutkimuslupa- ja tietosuoja-asiat
  • Opiskelija allekirjoittaa käsin LAB ammattikorkeakoulua koskevan tutkimuslupa-anomuksen ja lähettää sen opinnäytetyönsä ohjaajalle joko paperisena tai sähköpostitse skannattuna. PDF-allekirjoitus ei käy. Ohjaaja laittaa opiskelijan allekirjoittaman tutkimuslupa-anomuksen kiertoon LUT konsernin viralliseen SarakeSign-ohjelmaan (ohjaajan omaa sekä yksikön johtajan allekirjoitusta varten).
 • Osallistu tutkimuksellisen kirjoittamisen opetukseen
 • Laadi (ja esitä tarvittaessa) opinnäytetyösuunnitelma
 • Lähetä opinnäytetyösuunnitelmasi Turnitin-tarkastukseen

Toteutus

 • Toteuta opinnäytetyö suunnitelman ja sovitun aikataulun mukaisesti
 • Osallistu ohjaukseen ohjaajasi ja työelämän edustajan kanssa

Viimeistely

 • Lähetä opinnäytetyösi Turnitin -tarkastukseen
 • Esittele opinnäytetyösi koulutusalalla (tarvittaessa) ja tee mahdollinen vertaisarviointi
 • Lähetä opinnäytetyösi arvioitavaksi ohjaajalle ja mahdolliselle toiselle arvioijalle. Esittele opinnäytetyösi työelämän edustajalle.
 • Kirjoita kypsyysnäyte
 • Tee itsearviointi ja anna palaute opinnäytetyöprosessista
 • Vie opinnäytetyösi Theseukseen