Opinnäytetyö

kansikuva

Opinnäytetyö

Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö on suunnittelu- tai tutkimustyön luonteinen opintokokonaisuus, jonka tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä. 

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta vaativaan asiantuntija-työhön. Opinnäytetyön laajuus on 30 opintopistettä.

Opinnäytetyö voidaan suorittaa myös kahden tai useamman opiskelijan ryhmätyönä. Tällöin on kuitenkin opiskelijan itsenäinen osuus työstä pystyttävä osoittamaan ja arvioimaan.

Opinnäytetyöstä laaditaan opetussuunnitelmassa asetettujen vaatimusten mukainen kirjallinen opinnäytetyöraportti, minkä opiskelija tallentaa Theseus-verkkokirjastoon ja määrää tallennusvaiheessa opinnäytetyölleen käyttöoikeudet.

Tälle sivulle on koottu opinnäytetyöhön liittyviä ohjeita. AMK-ja YAMK-opinnäytetöille on omat ohjeistukset. LABin yhteisten ohjeiden lisäksi koulutusaloilla voi olla omia tarkentavia ohjeita, joiden sisällöstä ja tiedottamisesta vastaavat koulutusalat.

Katso opintopsykologien vinkit onnistuneeseen opinnäytetyöhön

Kolmiosaisen videosarjan tarkoituksena on helpottaa opinnäytetyömatkaa. Videot sisältävät tietoa, konkreettisia vinkkejä sekä pohdinta- ja keskustelutehtäviä. Videot sopivat kaikenlaisten opinnäytetöiden tekijöille opparista dippaan.