AMK-laki ja tutkintosääntö

kansikuva

AMK-laki ja tutkintosääntö

Ammattikorkeakoulun tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen, taiteellisiin ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin ja tukea opiskelijan ammatillista kasvua.

Ammattikorkeakoulun tehtävänä on lisäksi harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa. Tehtäviään hoitaessaan ammattikorkeakoulun tulee tarjota mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen.

Tutkintosääntö

LAB-ammattikorkeakoulun tehtävänä on ammattikorkeakoululain (932/2014) mukaan antaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin, tukea yksilön ammatillista kasvua ja harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen elinkeinorakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä sekä taiteellista toimintaa.

Tehtäviään hoitaessaan ammattikorkeakoulujen tulee edistää elinikäistä oppimista ja antaa ja kehittää aikuiskoulutusta työelämäosaamisen ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi. 

LAB-ammattikorkeakoulun tutkintosääntö perustuu ammattikorkeakoululakiin (932/2014) ja valtioneuvoston asetukseen ammattikorkeakouluista (1129/2014) sekä LAB-ammattikorkeakoulun toimilupaan (voimassa 2.1.2020 alkaen).

Liitteenä oleva tutkintosääntö on voimassa 1.8.2023 alkaen.  Rehtori on hyväksynyt muutoksia tutkintosääntöön 30.10.2023.

 

Yhteystiedot

Minna Ranta, Opiskelijapalveluiden päällikkö  
minna.ranta@lut.fi

Mirva Törmälä, Asiakaspalvelupäällikkö  
mirva.tormala@lut.fi