Rikostaustaote hyvinvointiyksikön harjoitteluissa

kansikuva

Rikostaustaote hyvinvointiyksikön harjoitteluissa

Harjoittelua aloittaessasi:
Mikäli harjoittelupaikassasi on alaikäisiä alle 18 v. lapsia/nuoria, sinun tulee näyttää rikostaustaote 4 viikkoa ennen harjoittelun alkamista rikostaustaotepäivystyksessä. Päivystyksen aikataulun ja ohjeet löydät tältä sivulta.

Opinnollistaessasi:
1.8.2022 alkaen: Kun opintoja opinnollistaessasi toimit alaikäisten parissa, huolehdithan, että näytät otteen rikostaustaotepäivystyksessä ennen opinnollistamiseen liittyvän työelämäjakson alkamista. Rikostaustaote tulee näyttää, vaikka opinnollistaminen toteutuu omassa työpaikassasi, jossa olet aiemmin näyttänyt otteen. Päivystyksen aikataulun ja ohjeet löydät tältä sivulta.

Rikosrekisterilakiin sekä lakiin lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä perustuva pyyntö

LAB AMK pyytää rikostaustaotteen nähtäväksi hyvinvointialan opiskelijoilta ennen sellaisen harjoittelujakson alkamista, johon sisältyy työskentelyä alaikäisten kanssa.

Rikostaustaote pyydetään myös silloin, kun harjoittelu suoritetaan työsuhteessa. Velvollisuus esittää rikostaustaote perustuu lakiin lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (2002/504) sekä rikosrekisterilakiin (1993/770).

Rikosrekisterilain 6 §:n mukaisesti opiskelija saa itseään koskevan 2 momentissa tarkoitetun otteen rikosrekisteristä voidakseen koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä taikka harjoittelussa ryhtyä sellaiseen tehtävään, johon olennaisesti kuuluu työskentelyä alaikäisten parissa ja jossa ote on pyydettäessä toimitettava koulutuksen järjestäjälle tai korkeakoululle ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017), ammattikorkeakoululain (932/2014) tai yliopistolain (558/2009) mukaan. Ote on maksuton. (11.8.2017/555)

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930770

Oikeusrekisterikeskuksen ohjeet

Oikeusrekisterikeskuksen ohjeet otteen sähköiseen tilaamiseen tässä. Rikostaustaotteen toimitusajaksi oikeusrekisterikeskus arvioi seitsemän työpäivää. Opiskelijan kotimaassa tehtävää harjoittelua varten ote on maksuton. Rikostaustaote on voimassa kuusi kuukautta.

Kun tilaat otteen, voit tilata sen itsellesi sähköisenä versiona. Näin toimitusaika on lyhyempi kuin kirjepostissa lähetetyn otteen kohdalla.

Rikostaustaotteen tilaaminen ja voimassaolo

Rikostaustaote tulee näyttää rikostaustapäivystyksessä 4 vkoa ennen harjoittelun alkua. Ennakoi siis otteen tilaaminen jo hyvissä ajoin, sillä toimitusaika on seitsemän työpäivää, jolloin ote tulisi tilata 5 viikkoa ennen harjoittelun alkua. Otteen tarkistaa kehityspäällikkö Tuula Kilpinen.

Rikostaustaote on voimassa myöntöpäivästä alkaen 6 kk. Riittää, että rikostaustaote on voimassa harjoittelusi alkaessa.

Päivämääräesimerkki: jos otteesi voimassaolo on 1.3. saakka ja harjoittelusi on alkamassa 2.3, tarvitset uuden otteen ja uuden näytön rikostaustaotepäivystyksessä. 

Rikostaustaotteiden tarkistaminen Teams-etäyhteydellä

Huom! Ethän lähetä rikostaustaotetta kehityspäällikölle sähköpostitse. Ote on arkaluontoinen dokumentti, joten oppilaitokselle ei voi toimittaa kopiota otteesta. Rikostaustapäivystyksessä ote tarkistetaan ja ote on vain opiskelijan hallussa.

  1. Valitse alla olevista päivystysajoista aika, jolloin näytät otteesi.

  2. Huom! Tule heti päivystysajan alkaessa, jolloin jokaiselle opiskelijalle annetaan henkilökohtainen 5 min. vastaanottoaika. Kun olet saanut sovittua oman aikasi, voit poistua etäyhteydestä ja palata uudelleen saman linkin kautta sovittuna aikana.

  3. Ota valmiiksi otteesi ja henkilöllisyystodistuksesi lähelle ennen vastaanottoaikaa. Henkilökortti, ajokortti, passi - kaikki käyvät henkilöllisyyden todistamiseen tässä. 

  4. Henkilökohtaisen aikasi aluksi tarkistetaan ensin ote, sen jälkeen henkilöllisyystodistus. Ennen otteen tarkistamista varmistetaan, ettei etäyhteydessä ole muita osallistujia ja kun saat luvan, voit lyhyesti näyttää kameralle otteen. Otteen tarkastamisen yhteydessä Peppiin merkitään tieto otteen myöntöpäivämäärästä ja voimassaolosta. Voit myöhemmin tarkistaa tiedot omasta Peppi-näkymästäsi (> Opiskelutiedot > Tarkenteet).

  5. Teams-etäpäivystyksen linkki tässä.
     

viikko päivämäärä päivä kellonaika
22 31.5. ke 12-14
23 7.6. ke 9-11
32 9.8. ke 9-11
33 17.8. to 9-11
34 23.8. ke 12-14
35 30.8. ke 9-11
36 6.9. ke 12-14
37 13.9. ke 9-11
38 20.9. ke 12-14
39 27.9. ke 9-11
40 4.10. ke 12-16
41 11.10. ke 9-11
42 18.10. ke 14-16
43 syysloma, ei päivystystä - -
44 1.11. ke 12-14
45 8.11. ke 9-11
46 15.11. ke 9-11
47 22.11. ke 12-14
48 29.11. ke 9-11
50 13.12. ke 9-11

Vaikka olet näyttänyt otteen päivystyksessä, on silti hyvä pitää otetta mukanasi harjoittelun ensimmäisinä päivinä. Työnantajasi voi pyytää sitä nähtäväksi.

Rikostaustaotteen esittäminen kansainväliseen vaihtoon lähtevien kohdalla

Opiskelijan tulee toimittaa rikostaustaote kansainvälisessä vaihdossa suoraan harjoittelu- tai opiskelupaikkaan, mikäli kohdemaa sitä edellyttää. Kansainväliseen vaihtoon lähtevän opiskelijan rikostaustaote on maksullinen.

Mikäli rikostaustaotteessa merkintöjä, jotka voivat esittää harjoittelun aloittamisen

Jos rikostaustaotteessa on merkintöjä, jotka voivat estää harjoittelussa työskentelyn alaikäisten kanssa, asia käsitellään opiskelijakohtaisesti.

LAB ammattikorkeakoulun SORA -toimintaohje

Tutustu LAB Sora-toimintaohjeeseen > Rikostaustaotteen näyttäminen LABissa. Toimintaohje on laadittu 1.1.2012 voimaan tulleen SORA-lainsäädännön säädösten perusteella antamaan ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuudesta. Ohje koskee kaikkia LAB ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan koulutuksen opiskelijoita ja koulutukseen hakijoita.