EXAM - ONGELMATILANTEET

kansikuva

EXAM - ONGELMATILANTEET

Tentin aikana ei ole saatavissa teknistä tukea. Mikäli kohtaamasi ongelma löytyy alla olevasta listasta, kokeile vastaavaa ratkaisua. Mikäli tentin jatkaminen ei onnistu (ongelma ei ratkea tai ratkaisuehdotusta ei löydy alla olevasta listasta), toimi seuraavasti:  
 

  1. Kirjaudu ulos koneelta (työpöydän vasemmassa reunassa Log Out painike)

  2. Poistu luokasta  

  3. Ilmoita tentin keskeytymisestä ja siihen liittyvästä ongelmasta mahdollisimman pian sähköpostitse osoitteeseen opetushelp@lut.fi. Ilmoita viestissä seuraavat asiat:  

  • tenttijän nimi & opiskelijanumero  

  • tentittävän kurssin nimi (mielellään myös tunnus)  

  • tentin keskeytymisen tarkka ajankohta (päivämäärä & kellonaika)  

  • oma kuvaus ongelmatilanteesta  

  1. Varaa uusi tenttiaika, kun saat kuittauksen keskeytyksen käsittelystä (sekä mahdollisia tarkempia ohjeita)

Mahdollisia ongelmatilanteita:

Lahti

Ongelma: Kulkukorttisi / tägisi ei toimi eli et pääse tenttitilaan.   
Ratkaisu: Lisätietoja
Mukkulankatu 19: LAB:in pääaulan infotiski (arkisin klo 8-16)
Niemenkatu 73: Tiedepuiston pääaulan infotiski (arkisin klo 8-16)

Lappeenranta

Ongelma: Kulkuavaimesi ei toimi eli et pääse tenttitilaan (Lappeenrannan tenttitila)
Ratkaisu: Käy päivittämässä lutikkasi yliopistomestarien luona (huone 1133), yliopistomestarien päivystysnumero on 029 4462669, arkisin klo 8-16.

Lahti / Lappeenranta

Ongelma: Selain kaatuu TAI suljit vahingossa selaimen
Ratkaisu: Käynnistä Exam uudelleen ja kirjaudu sisään tunnuksillasi. Tenttisi jatkuu.

Ongelma: Tekninen häiriötilanne tietokoneessa (tietokone käynnistyy uudelleen kesken tentin)
Ratkaisu: Odota koneen käynnistymistä ja kirjaudu uudelleen sisään EXAMiin, tenttisi saattaa jatkua. Jos tentti ei jatku, poistu tilasta ja ilmoita keskeytyksestä yllä ohjeistettuun tapaan.

Ongelma: Palohälytys tai muu hälytys tenttitilassa
Ratkaisu: Poistu tilasta välittömästi. Ilmoita keskeytyksestä yllä ohjeistettuun tapaan.

Ongelma: Toinen tenttijä häiritsee
Ratkaisu: Jatka tai keskeytä. Molemmissa tapauksissa ilmoita tilanteesta yllä ohjeistettuun tapaan.

Ongelma: Sähkö- tai tietoliikennekatkos
Ratkaisu: Poistu tilasta. Ilmoita keskeytyksestä yllä ohjeistettuun tapaan.

Ongelma: Oma sairaskohtaus tai muu äkillinen tarve poistua tilasta
Ratkaisu: Keskeytä tentti ja kirjaudu ulos koneelta, jos pystyt. Ilmoita tapahtuneesta mahdollisimman pian yllä ohjeistettuun tapaan.

Ongelma: Toisen tenttijän sairaskohtaus tai muu yllättävä tilanne
Ratkaisu: Auta. Jatka tai keskeytä. Molemmissa tapauksissa ilmoita tilanteesta yllä ohjeistettuun tapaan.

Ongelma: Vilppiepäilyn herääminen
Ratkaisu: Jatka oma tenttisi loppuun. Ilmoita epäilystäsi heti tentin jälkeen ohjeistettuun tapaan.