Exam - Ongelmatilanteet

kansikuva

Exam - Ongelmatilanteet

Ongelmatilanteet tenttiajan varaamisessa

Ongelma: En voi tehdä vierailuvarausta yli 30 päivän päähän. Järjestelmä antaa virheilmoituksen. 
Ratkaisu: Useimmissa korkeakouluissa tenttiajan voi varata maksimissaan 30 päivän päähän. LUTin ja LABin omissa tenttitiloissa varauksen voi tehdä maksimissaan 90 päivän päähän. 

Ongelma: Voin tehdä varauksen vain yhdelle viikolle, vaikka tenttiperiodi on pidempi. 
Ratkaisu: Tarkista, että laitteesi kellonaika on Suomen ajassa. Varauskalenteri toimii virheellisesti jos oman laitteesi kello poikkeaa Exam-palvelimen kellonajasta.  
 

Ongelmatilanteet tentin aikana

Tentin aikana ei ole saatavissa teknistä tukea. Mikäli kohtaamasi ongelma löytyy alla olevasta listasta, kokeile vastaavaa ratkaisua. Mikäli tentin jatkaminen ei onnistu (ongelma ei ratkea tai ratkaisuehdotusta ei löydy alla olevasta listasta), toimi seuraavasti:  

  1. Kirjaudu ulos koneelta (työpöydän vasemmassa reunassa Log Out painike)
  2. Poistu luokasta  
  3. Ilmoita tentin keskeytymisestä ja siihen liittyvästä ongelmasta mahdollisimman pian sähköpostitse osoitteeseen opetushelp@lut.fi. Ilmoita viestissä seuraavat asiat:  
  • tenttijän nimi & opiskelijanumero  
  • tentittävän kurssin nimi (mielellään myös tunnus)  
  • tentin keskeytymisen tarkka ajankohta (päivämäärä & kellonaika)  
  • oma kuvaus ongelmatilanteesta  
  1. Varaa uusi tenttiaika, kun saat kuittauksen keskeytyksen käsittelystä (sekä mahdollisia tarkempia ohjeita)
     

Mahdollisia ongelmatilanteita:

Tenttiin saapuminen

Ongelma: Kulkuavain ei toimi eli et pääse tenttitilaan.
Ratkaisu: 
Lappeeranta: Käy päivittämässä kulkuavaimesi yliopistomestarien luona (huone 1133), yliopistomestarien päivystysnumero on 029 4462669, arkisin klo 8-16.
Lahti: LABin pääaulan infotiski (arkisin klo 8-16)
 

Tentin aloittaminen

Ongelma: Tenttikoneen näytölle ei tule kuvaa
Ratkaisu: Jos tietokoneen näytöllä ei näy kuvaa, heilauta hiirtä niin näyttö herää valmiustilasta. Jos näyttö ei herää valmiustilasta, tarkista että virta on päällä näytön oikean alakulman painikkeesta. Tarkista myös, että tenttikone on päällä. Jos näyttöön ei vieläkään tule kuvaa, poistu tilasta ja ilmoita keskeytyksestä yllä ohjeistettuun tapaan.

Ongelma: Tenttikoneen näytölle tulee kuva, mutta kone on jumissa. Ruudulla näkyy virheilmoitus "Interactive Sign-in process initialization has failed".
Ratkaisu: Tenttikone täytyy sammuttaa ja käynnistää uudelleen. Paina koneen virtapainiketta pohjassa muutama sekunti kunnes kone sammuu. Päästä irti painikkeesta, odota hetki ja käynnistä kone uudelleen virtapainikkeesta. Kone kirjautuu automaattisesti työpöydälle. Mikäli sama vikatilanne toistuu, poistu tilasta ja ilmoita keskeytyksestä yllä ohjeistettuun tapaan.

Ongelma: Kuinka kirjoitan @-merkin suomenkielisellä näppäimistöasettelulla?
Ratkaisu: Suomenkielisellä näppäimistöasettelulla @-merkin voi kirjoittaa näppäinyhdistelmillä AltGr 2 tai Ctrl Alt 2.

Ongelma: Kirjauduin tenttikoneella EXAMiin, mutta saan ilmoituksen "Sinulla ei ole tenttejä tälle päivälle".
Ratkaisu: Varmista että olet oikealla tenttikoneella. Voit suorittaa tentin vain sillä konenumerolla, joka on merkattuna varausvahvistukseesi.


Tenttisuorituksen aikana

Ongelma: Selain kaatuu tai suljin vahingossa selaimen
Ratkaisu: Käynnistä Exam uudelleen ja kirjaudu sisään tunnuksillasi. Tenttisi jatkuu.

Ongelma: Tekninen häiriötilanne tietokoneessa (tietokone käynnistyy uudelleen kesken tentin)
Ratkaisu: Odota koneen käynnistymistä ja kirjaudu uudelleen sisään Examiin, tenttisi saattaa jatkua. Jos tentti ei jatku, poistu tilasta ja ilmoita keskeytyksestä yllä ohjeistettuun tapaan.

Ongelma: Palohälytys tai muu hälytys tenttitilassa
Ratkaisu: Poistu tilasta välittömästi. Ilmoita keskeytyksestä yllä ohjeistettuun tapaan.

Ongelma: Toinen tenttijä häiritsee
Ratkaisu: Jatka tai keskeytä. Molemmissa tapauksissa ilmoita tilanteesta yllä ohjeistettuun tapaan.

Ongelma: Sähkö- tai tietoliikennekatkos
Ratkaisu: Poistu tilasta. Ilmoita keskeytyksestä yllä ohjeistettuun tapaan.

Ongelma: Oma sairaskohtaus tai muu äkillinen tarve poistua tilasta
Ratkaisu: Keskeytä tentti ja kirjaudu ulos koneelta, jos pystyt. Ilmoita tapahtuneesta mahdollisimman pian yllä ohjeistettuun tapaan.

Ongelma: Toisen tenttijän sairaskohtaus tai muu yllättävä tilanne
Ratkaisu: Auta. Jatka tai keskeytä. Molemmissa tapauksissa ilmoita tilanteesta yllä ohjeistettuun tapaan.

Ongelma: Vilppiepäilyn herääminen
Ratkaisu: Jatka oma tenttisi loppuun. Ilmoita epäilystäsi heti tentin jälkeen ohjeistettuun tapaan.