SORA-TOIMINTAOHJE

Kansikuva

SORA-TOIMINTAOHJE

SORA-lainsäädännön tarkoitus on lisätä korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta puuttua tilanteisiin, jotka liittyvät opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksiin. Erityisesti pyritään parantamaan opiskelu- ja työyhteisön turvallisuutta, yksittäisen opiskelijan oikeusturvaa, potilas- ja asiakasturvallisuutta, liikenteen turvallisuutta sekä alaikäisten turvallisuutta.

Toimintaohje on laadittu 1.1.2012 voimaan tulleen SORA-lainsäädännön säädösten perusteella antamaan ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuudesta. Ohje koskee kaikkia LAB ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan koulutuksen opiskelijoita ja koulutukseen hakijoita.