ERIKOISTUMISKOULUTUS

kansikuva

ERIKOISTUMISKOULUTUS

LAB-ammattikorkeakoulussa voit edistää ammatillista kehittymistäsi ja erikoistumistasi myös valmistumisen jälkeen. Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon suorittaneille, jo työelämässä toimineille henkilöille suunnattuja koulutuksia, joilla voit syventää omaa asiantuntijuuttasi, suunnata osaamistasi uudelleen sekä tukea uusia asiantuntijuusalueita.

Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla. Erikoistumiskoulutuksen laajuus on vähintään 30 opintopistettä ja se voidaan suorittaa työn ohessa. Erikoistumiskoulutuksia suunnitellaan valtakunnallisesti yhteistyössä korkeakoulujen ja työ- ja elinkeinoelämän kanssa.

Tutustu erikoistumiskoulutustarjontaamme.

 

Asiakkaidemme kokemuksia

”Koulutuksen sisältö oli antoisa, sain uutta näkökulmaa monelta kantilta katsoa myös omaa työtäni. Luennot olivat mielenkiintoisiaja ja luennoitsijat asiantuntevia. Hyvää oli myös, että osan opintojen tehtävistä sai tehdä ryhmätöinä, itsestäni se oli antoisempaa kuin yksin työskentely. Kehittämistehtävä työpaikalle oli opettavaista, oman itseni kehittämisen kannalta sekä työyksikön kannalta (tuotostyöyhteisöön).”

”Vierailevat luennoitsijat joko livenä tai verkonvälityksellä olivat erittäin hyviä ja antoisia! Kouluttajat olivat innostavia ja huomioivat hyvin meidän työelämän osaamisen.”

”Erinomaiset lähipäivät ja luennoitsijat.”

”Ilmapiiri koulutuksessa oli hyvä ja opettajat asiasta innostuneita.”