SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ

kansikuva

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ

Viestintä-, vuorovaikutus- ja tekstitaidot ovat asiantuntijatyön perusta: niiden avulla tuot osaamisesi esiin, vaikutat ja vakuutat. Tieto, tiede ja innovaatiot ovat olemassa, kun niistä osataan viestiä. 

Viestintä tuo osaamisen esiin

LABin viestinnän opetus kattaa asiantuntijatyössä tarvittavat keinot ja välineet; eri osa-alueita painotetaan aloilla tarvittavien taitojen mukaisesti. Pääset mm. pitämään puheita ja hiomaan kirjallisia taitojasi ammatillisissa tilanteissa sekä harjoittelemaan tutkimuksellista kirjoittamista.

Monikanavaisuus ja uudet viestinnän foorumit ovat tärkeä osa työelämää, kuten myös opiskelua - näissä opinnoissa perehdyt mm. verkko- ja projektiviestintään. 

Taitava viestijä voi muuttaa maailmaa - viestisi on käyntikorttisi! 

Ajankohtaista

Asiantuntijan viestintätaidot (S2) alkaa viikolla 38. Kurssi on tarkoitettu niille opiskelijoille, joiden äidinkieli tai koulusivistyskieli ei ole suomi ja jotka kokevat C1-taitotason Asiantuntijan viestintätaidot -kurssin kielellisesti liian haastavaksi. Kurssilla harjoitellaan opinnoissa ja työelämässä vaadittavia viestintätaitoja ja samalla keskitytään kielitaidon kehittämiseen.

Toteutus on monialainen ja tapaamiset ovat verkossa. Ilmoittaudu kurssille Pepissä ja tee samalla kielitesti, joka löytyy Moodlesta nimellä Kielitesti (Asiantuntijan viestintätaidot S2). Lisätietoja antaa kurssin opettaja Ruusa Einiö.

Suomen kielen ja viestinnän opintojaksot

Suomen kieli ja viestintä, LAB

Suomen kieli ja viestintä, LUT

Opinnäytetyön kielenohjaus, AMK

LABissa opiskelija saa monipuolista ohjausta ja tukea opinnäytetyöraportin kirjoittamiseen. Kirjoittamista ohjataan sekä luentosarjalla että tekstinohjauspajoissa.

Opinnäytetyön kielenohjaus

Julkishallinnon kielitutkinto, "virkamiessuomi"

Kun koulusivistyskieltään ruotsinkielinen opiskelija on tehnyt korkeakoulututkinnon suomenkielisessä koulutusohjelmassa, hän samalla suorittaa ”virkamiessuomen” tutkinnon.

Virkamiessuomi

Suomen kielen ja viestinnän opettajat

LAHTI

Liiketoiminta LAB

 • Ruusa Einiö
 • Tytti Lindeberg
 • Joanna Vihtonen

Muotoilu LAB

 • Heli Kamaja
 • Jaana Loipponen

Hyvinvointi LAB

 • Ruusa Einiö
 • Annukka Salovaara

Tekniikka LAB

 • Annukka Salovaara
 • Mirva Rainio
   

LAPPEENRANTA

Liiketoiminta LAB

 • Seija Varis

Muotoilu LAB

 • Seija Varis

Hyvinvointi LAB

 • Elina Niskanen
 • Katja Remsu
 • Sirkka Rutanen

Tekniikka LAB

 • Mirka Airesvuo

Tekniikka LUT

 • Esa Laihanen
 • Elina Niskanen

Kauppatieteet LUT

 • Esa Laihanen
 • Elina Niskanen
 • Katja Remsu