SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ

kansikuva

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ

Viestintä-, vuorovaikutus- ja tekstitaidot ovat asiantuntijatyön perusta: niiden avulla tuot osaamisesi esiin, vaikutat ja vakuutat. Tieto, tiede ja innovaatiot ovat olemassa, kun niistä osataan viestiä. 

Viestintä tuo osaamisen esiin

LABin viestinnän opetus kattaa asiantuntijatyössä tarvittavat keinot ja välineet; eri osa-alueita painotetaan aloilla tarvittavien taitojen mukaisesti. Pääset mm. pitämään puheita ja hiomaan kirjallisia taitojasi ammatillisissa tilanteissa sekä harjoittelemaan tutkimuksellista kirjoittamista.

Monikanavaisuus ja uudet viestinnän foorumit ovat tärkeä osa työelämää, kuten myös opiskelua - näissä opinnoissa perehdyt mm. verkko- ja projektiviestintään. 

Taitava viestijä voi muuttaa maailmaa - viestisi on käyntikorttisi! 

Ajankohtaista

Kevään 2022 tarjonta näkyy nyt kokonaisuudessaan.

Suomen kielen ja viestinnän opintojaksot

Suomen kieli ja viestintä, LAB

Suomen kieli ja viestintä, LUT

Opinnäytetyön kielenohjaus, AMK

LABissa opiskelija saa monipuolista ohjausta ja tukea opinnäytetyöraportin kirjoittamiseen. Kirjoittamista ohjataan sekä luentosarjalla että tekstinohjauspajoissa.

Opinnäytetyön kielenohjaus

Julkishallinnon kielitutkinto, "virkamiessuomi"

Kun koulusivistyskieltään ruotsinkielinen opiskelija on tehnyt korkeakoulututkinnon suomenkielisessä koulutusohjelmassa, hän samalla suorittaa ”virkamiessuomen” tutkinnon.

Virkamiessuomi

Suomen kielen ja viestinnän opettajat

LAHTI

Liiketoiminta

 • Ruusa Einiö
 • Tytti Lindeberg
 • Joanna Vihtonen
 • Tiia Ylhäinen-Holstila

Muotoilu

 • Heli Kamaja
 • Jaana Loipponen
 • Anna Rytkönen

Hyvinvointi

 • Ruusa Einiö
 • Annukka Salovaara

Tekniikka

 • Annukka Salovaara
 • Mirva Rainio
LAPPEENRANTA

Liiketoiminta

 • Seija Varis

Muotoilu

 • Seija Varis

Hyvinvointi

 • Elina Niskanen
 • Katja Remsu
 • Tarja Saarnisto

Tekniikka

 • Mirka Airesvuo