Vapautus kieliopinnoista

kansikuva

Vapautus kieliopinnoista

Tutkinto-opiskelija voi hakea vapautusta ruotsin opinnoista. Vapautus voidaan myöntää, mikäli 

  • opiskelijan koulusivistyskieli on muu kuin suomi
  • opiskelijalla ei ole aiempia ruotsin opintoja (liitä anomukseen kuvakaappauksena viimeisin koulutodistus tai opintorekisteriote, josta vapautus ruotsista ilmenee) 
  • opiskelijalla on todettu vaikea lukivaikeus.

Lukivaikeudesta tulee esittää asiantuntijalausunto. LAB-ammattikorkeakoulussa lukitestejä tekee pedagoginen erityisasiantuntija Juha Tiitta (juha.tiitta@lut.fi). 

Vapautusta haetaan sähköisellä lomakkeella. Esitäytetty vapautusanomus toimitetaan Kielikeskuksen osaamispäällikölle (johanna.marjomaki@lab.fi). Päätöksen vapautuksesta tekee Kielikeskuksen johtaja. Mikäli päätös on kielteinen, asiasta ilmoitetaan sähköpostitse opiskelijalle. Opiskelija, jolle on myönnetty vapautus ruotsin opinnoista (2 op), joutuu korvaamaan vastaavan määrän opintopisteitä muilla (kieli- ja viestintä)opinnoilla. Korvaavista opinnoista tulee sopia tutoropettajan kanssa. 

Mikäli opiskelija saa vapautuksen ruotsin opinnoista, tutkintotodistukseen ei tule merkintää lain (424/2003) 6§:n 1 momentin mukaisesta kielitaidosta (ns. julkishallinnon kielitutkinto). 

Suomessa kielitaidon osoitus vaaditaan julkisyhteisöjen henkilöstöltä, eli se on vakituisen toimen tai viran saamisen edellytys kaksikielisissä kunnissa. Opiskelija, jolle on myönnetty vapautus, ei siten ole kelpoinen vakituiseen julkisyhteisön toimeen tai virkaan kaksikielisissä kunnissa. 

Muiden pakollisten kielten opinnoista ei voi hakea vapautusta.