VAPAUTUS KIELIOPINNOISTA

kansikuva

VAPAUTUS KIELIOPINNOISTA

Tutkinto-opiskelija voi hakea vapautusta ruotsin opinnoista. Vapautus voidaan myöntää, mikäli 

  • opiskelijan koulusivistyskieli on muu kuin suomi
  • opiskelijalla ei ole aiempia ruotsin opintoja
  • opiskelijalla on todettu vaikea lukivaikeus.

Lukivaikeudesta tulee esittää asiantuntijalausunto. LAB ammattikorkeakoulussa lukitestejä tekee pedagoginen erityisasiantuntija Juha Tiitta (juha.tiitta@lut.fi).

Vapautusta haetaan sähköisellä lomakkeella. Esitäytetty vapautusanomus toimitetaan Kielikeskuksen osaamispäällikölle (johanna.marjomaki@lab.fi). Päätöksen vapautuksesta tekee Kielikeskuksen johtaja.

Mikäli opiskelija saa vapautuksen ruotsin opinnoista, tutkintotodistukseen ei tule merkintää lain (424/2003) 6§:n 1 momentin mukaisesta kielitaidosta (ns. julkishallinnon kielitutkinto). 

Suomessa kielitaidon osoitus vaaditaan julkisyhteisöjen henkilöstöltä, ts. se on vakituisen toimen/viran saamisen edellytys. Näin ollen opiskelija, jolle on myönnetty vapautus, ei ole kelpoinen vakituiseen julkisyhteisön toimeen tai virkaan.

Muiden pakollisten kielten opinnoista ei voi hakea vapautusta.