Tutorointi

Kansikuva

Tutorointi

kansikuva: @Mika Myllyntaus

Tutorisi on koulutusohjelmasi vanhempi opiskelija. Vertaistutoroinnin tavoitteena on ohjata LABissa opintonsa aloittavat uudet opiskelijat, eli fuksit, opinnoissaan hyvään alkuun ja integroitumaan osaksi ammattikorkeakouluyhteisöä. Tutoropiskelijatoiminnan tarkoituksena on myös perehdyttää uudet opiskelijat paikkakuntaan ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin.

Tutorisi ohjaa, auttaa, tukee, opastaa, kannustaa ja välittää. Hän tulee ottamaan sinuun henkilökohtaisesti yhteyttä ennen orientaation alkua.

Tutorit toimivat yhteistyössä koulutusalojen tutoropettajien ja muun henkilöstön kanssa. LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta KOEn tutorvastaava suunnittelee ja koordinoi tutortoimintaa yhdessä KOEn ohjauksen asiantuntijan kanssa. Tutorkoulutuksessa käydään läpi tutortoiminnan merkitys, pienryhmäohjaus- ja vuorovaikutustaidot, uusien opiskelijoiden tutustuttaminen ammattikorkeakouluun, opiskeluun ja opiskelijayhteisöön sekä opiskelussa tarvittaviin työvälineisiin. Lue lisää KOEn sivuilta: KOE > Palvelut > Tutorointi

Tutorin tehtävälista

Tutoroinnin teemaviikot

Kaikkien alojen yhteisten teemaviikkojen tarkoituksena on käydä viikottain läpi opiskelun keskeisimpiä asioita. Tutoropiskelijat kokoavat oman fuksiryhmänsä vapaamuotoiseen hetkeen ja tutustuvat yhdessä ko. viikon aiheisiin. Näin varmistetaan, että ajankohtaiset asiat ovat jokaisen fuksin tiedossa vielä orientaatioviikon infoähkyn jälkeenkin.