IT-säännöt

kansikuva

IT-säännöt

Tutustu ohessa oleviin IT-käyttösääntöihin, tietosuoja- ja muihin käytänteisiin.

IT-palveluiden käyttösäännöt
Säännöissä kerrotaan:

  • Käyttäjän oikeuksista ja vastuista.
  • Käyttövaltuudesta ja käyttäjätunnuksesta.

Sähköpostisäännöt
Säännöissä kerrotaan:

  • Kirjesalaisuudesta
  • Sähköpostiosoitteesta
  • Sähköpostin ja osoitteiden käytöstä
  • Ylläpidosta.

Tietotekniikkarikkomusten seuraamuskäytännöt

Dokumentissa kerrotaan seuraamuksista mahdolisissa tietotekniikkarikkomuksissa tai IT-palveluiden väärinkäytön paljastuessa.