EXAM - SÄHKÖINEN TENTTIMINEN

kansikuva

EXAM - SÄHKÖINEN TENTTIMINEN

Tarkista kampuskohtaiset Exam aukioloajat  https://elab.lab.fi/fi/opintojen-suorittaminen/tenttiminen/exam-sahkoinen-tenttiminen/tenttitilat

Exam on sähköinen tenttijärjestelmä, jossa opiskelija voi tenttiä haluamanaan ajankohtana tentin, jonka opettaja on etukäteen tehnyt järjestelmään. Tenttiminen tapahtuu erillisissä tenttitiloissa, joissa on tietokone tentin tekoon ja tallentava tenttivalvonta. Tästä saat lisää joustavuutta opiskeluun! Opettajan se vapauttaa erillisten tenttitilaisuuksien järjestämisestä pitkin lukuvuotta.

LAB ammattikorkeakoulun EXAM-tilojen työasemat ovat Windows-koneita, joissa on rajattu ohjelmistovalikoima. Nettiin pääsyä ei ole.

Ohjelmistot 

Tenttikoneilla on käytettävissä seuraavat ohjelmat: 

  • Word
  • Excel
  • PowerPoint                 
  • Paint
  • Notepad
  • Windows Media Player                       
  • Adobe Reader (pdf)
  • Calculator
  • MATLAB
  • Python IDLE

Laitteet