Opintojen suorittaminen

kansikuva

Opintojen suorittaminen

Miten ilmoittaudun lukuovuodelle, opintojaksoille tai tenttiin? Miten hyödynnän kansainvälisyyden opiskeluissani? Tähän osioon on koottu tietoa opintojen suorittamisesta ja erilaisista suoritusmahdollisuuksista opintojen aloitusvaiheesta loppuun asti.