AHOT - AIKAISEMMIN HANKITTU OSAAMINEN

kansikuva

AHOT - AIKAISEMMIN HANKITTU OSAAMINEN

AHOT tarkoittaa aikasemman osaamisen hyväksymistä osaksi suoritettavaa tutkintoa, joko pakollisiin tai valinnaisiin opintoihin. Täten opiskelijan ei tarvitse uudestaan opiskella asioita/taitoja, jotka hänellä on jo hallussaan.

Osaaminen on voitu hankkia mm.

 • aikaisemmissa opinnoissaan tai 
 • nykyisten opintojen aikana (esim. CampusOnline) tai 
 • muilla tavoin (esim. työkokemuksella, harrastuksen kautta).
   

Sosiaali- ja terveysalan AHOT-käytännöt ja opinnollistamisen ohjeet löydät täältä.
YAMK-opiskelijan AHOT-käytännöt löydät täältä
.

Avoimen polkuopiskelijat HUOM! Avoimen opintojen aikana hyväksilukuja ei tehdä aiemmista opinnoista/osaamisista. Ainoastaan polun aikana CampusOnlinessa suoritetut opinnot ahotoidaan, jos ne ovat sisällöllisesti sopivia polkuun. Aiempien opintojen/osaamisten hyväksilukeminen tapahtuu vasta tutkinto-opiskelijana.

Ajankohtainen tiedote (10.2.2022)
Puro-palvelun käyttö lakkaa korkeakoulussamme 31.3.2022. Maaliskuusta alkaen kaikki aiemmin hankittu osaaminen sekä opintojen aikana suoritetut CampusOnlinen opintojaksot tulee ahotoida Pepin eAhotin kautta.

Hyväksilukemisen muodot

Hyväksilukemisen muotoja ovat korvaaminen, sisällyttäminen sekä näyttö.

Korvaaminen edellyttää sisällöllistä vastaavuutta jolloin opintoja voidaan korvata kokonaan tai osittain.  

Sisällyttämisessä hankkimasi osaaminen liitetään osaksi tutkintoasi. Sisällyttäessä et siis hae hyväksilukemista tietylle opintojaksolle, vaan liität tutkintoosi muuta sen vaatimukset täyttävää osaamista. Sisällytettävän osaamisen tulee olla tasoltaan opetussuunnitelman mukaista ja sen on vastattava tutkinnon edellyttämää osaamista.

Näytössä on kyse siitä, että mikäli jokin aiemmin hankittu osaaminen korvaa hopsin opinnosta ainoastaan osan, täytyy loput osoittaa opettajalle annettavalla näytöllä. Tällöin puuttuvasta osuudesta tehdään opettajan kanssa sopimus.

Miten AHOT haetaan? 

 1. Arvioi aikaisempi/muualla suoritettu osaaminen suhteessa opetussuunnitelmassa asetettuihin osaamistavoitteisiin. Osaamistavoitteet löydät  opinto-oppaastasi.  

 1. ​​Keskustele seuraavaksi opettajatutorisi kanssa osaamisestasi ja mahdollisista hyväksiluvuista HOPS-keskustelujen yhteydessä. 

  Ohjauskeskustelu kuuluu pakollisena osana hyväksilukuprosessia ja se auttaa opiskelijaa tekemään hakemuksen oikein. Oikein tehty hakemus nopeuttaa hyväksilukuhakemuksen käsittelyä. 

  Aikaisemmin hankitun osaamisen osalta ohjauskeskustelussa sovitte suullisesti eAHOT hyväksiluvusta. Jos aiempi opinto tai osaaminen korvaa jonkun AMKin opintojakson, lisätkää tarvittaessa opintojakso HOPSiisi ohjauskeskustelussa. Mikäli hyväksiluettavia opintoja on useampia (esim. taustalla polkuopinnot/siirto-opinnot), täyttäkää opettajatutorin kanssa hyväksiluettavista opinnoista koontilomake. Valmistaudu esittämään alkuperäinen tai oikeaksi todistettu kopio aiemmin suoritetusta opinnosta/osaamisesta tutkintotodistuksen yhteydessä.

  CampusOnline opintojen osalta sovitte, mitä opintoja voit sisällyttää tutkintoosi.

 2. Täytä eAHOT -hakemus Pepissä. Kuvalliset ohjeet hakemuksen tekemiseen löydät täältä

  Hakemukselle tulee liittää todistus aiemmasta suorituksesta esim pdf, word- tai jpg-tiedostona. Mikäli et ole saanut opinnosta opintosuoritusotetta, voit jakaa suorituksen tietoja Oma Opintopolku -palvelun kautta. Katso ohjeet alapuolelta, eAHOT-hakemuksen liite opinnoista, kun opintosuoritusotetta ei ole (esim. CampusOnline opinnot) - otsikon alta.

  Jos CampusOnlinen kautta suoritettu opinto on tarkoitus sisällyttää tutkintoosi (esim. täydentävään osaamiseen), valitaan eAHOT-hakemuksen käsittelijäksi oman ryhmäsi opintosihteeri, ei tutor-opettajaa! HUOM! Ohjauskeskustelu merkitään aina tutoropettajan kanssa käydyksi. Voit tarkistaa oman opintosihteerisi Pepistä, ohjeet löydät täältä: Opiskeluoikeiden tiedot

  Olet velvollinen täyttämään pyydetyt tiedot myös englanniksi. 

  Huomaathan, että tutkintoon kirjattuja suorituksia ei poisteta Pepistä! Jos et ole varma, haluatko suoritusta kirjattavaksi Peppiin, (esim. heikon arvosanan takia), älä tee ahot-hakemusta. 

         Tutkintoon ei pääsääntöisesti hyväksilueta opintoja yli tutkinnon laajuuden. (Tutkintosääntö 25 §.)

eAHOT hakemuksen liite opinnoista, kun opintosuoritusotetta ei ole (esim. CampusOnline opinnot)

Hakemukselle tulee liittää dokumentti suorituksista/osaamisesta (esim. opintosuoritusote tai työtodistus). Mikäli et ole saanut opintosuoritusotetta opinnoista, voit jakaa suoritusten tietoja Opintopolku -palvelun kautta.

Tee näin:

Siirry opintosuorituksiin
Kuva 1. Siirry opintosuorituksiin
 

 • Jaa suoritustietoja

Kuva 2. Jaa suoritustieto
Kuva 2. Jaa suoritustieto
 

 • Valitse jaettavat suoritustiedot klikkaamalla ja paina sen jälkeen ”Jaa valitsemasi opinnot”

 Kuva 3. Valitse jaettavat suoritustiedot
Kuva 3. Valitse jaettavat suoritustiedot
 

 • Sivu luo jakolinkin valitsemistasi opinnoista. Kopioi jakolinkki ja liitä linkki Wordiin. Tallenna tiedosto koneellesi.

Kuva 4. Kopioi linkki
Kuva 4. Kopioi linkki
 

 • Lisää Word-tiedosto, jossa on jakolinkki, eAHOT-hakemukselle liitteeksi opintosuoritusotteen sijaan (linkkiä ei voi suoraan liittää hakemuksen liitteeksi.
Opintosuorituksen hyväksilukemiseen liittyvä oikaisumenettely

Jos opiskelija on tyytymätön opintosuorituksen hyväksiluvusta tehtyyn päätökseen, hän voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua hyväksiluvusta päätöksen tehneeltä. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelija on saanut tiedoksi hyväksilukemista koskevan päätöksen. 

Oikaisupyynnöstä tehtyyn päätökseen tyytymätön voi hakea oikaisua LAB-ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisumenettelyssä tehtyyn päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. (LAB-ammattikorkeakoulun tutkintosääntö 1.8.2021, 26 §).

Videon kuvaus

Aikaisempi osaaminen voidaan hyväksyä LABissa! Katso video siitä kuinka se tehdään!