AHOT - Aikaisemmin hankittu osaaminen

kansikuva

AHOT - Aikaisemmin hankittu osaaminen

AHOT tarkoittaa aikaisemman suoritetun opinnon tai jonkun muun osaamisen hyväksymistä osaksi suoritettavaa tutkintoa, joko pakollisiin tai valinnaisiin opintoihin. Täten opiskelijan ei tarvitse uudestaan opiskella asioita/taitoja, jotka hänellä on jo hallussaan.

Tällainen suoritus on voitu hankkia mm.

 • aikaisemmissa opinnoissaan (opinnon hyväksiluku) tai 
 • nykyisten opintojen aikana (esim. CampusOnline) (opinnon sisällyttäminen valinnaisiin) tai 
 • muilla tavoin esim. työkokemuksella, harrastuksen kautta (osaamisen hyväksiluku).

Huomaathan, että hakiessassi hyväksilukua sinun tulee hakea aiemmin suoritetut opinnot opintojen hyväksilukuna ja työkokemukset osaamisen hyväksilukuna.

Toisessa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa aikaisemmin suoritetut opinnot voidaan hyväksilukea, jos suorituksesta on alle 10 vuotta. Aika lasketaan suorituksen arviointipäivästä.

Sosiaali- ja terveysalan AHOT-käytännöt ja opinnollistamisen ohjeet löydät täältä.
YAMK-opiskelijan AHOT-käytännöt löydät täältä
.

Avoimen polkuopiskelijat HUOM! Avoimen opintojen aikana hyväksilukuja ei tehdä aiemmista opinnoista/osaamisista. Ainoastaan polun aikana CampusOnlinessa suoritetut opinnot ahotoidaan, jos ne ovat sisällöllisesti sopivia polkuun. Aiempien opintojen/osaamisten hyväksilukeminen tapahtuu vasta tutkinto-opiskelijana.

Puro-palvelun käyttö on päättynyt korkeakoulussamme 31.3.2022. Maaliskuusta alkaen kaikki aiemmin hankittu osaaminen sekä opintojen aikana suoritetut CampusOnlinen opintojaksot tulee ahotoida Pepin eAhotin kautta.

Hyväksilukemisen muodot

Hyväksilukemisen muotoja ovat korvaaminen, sisällyttäminen sekä näyttö.

Korvaaminen edellyttää sisällöllistä vastaavuutta jolloin opintoja voidaan korvata kokonaan tai osittain.  

Sisällyttämisessä hankkimasi osaaminen liitetään osaksi tutkintoasi. Sisällyttäessä et siis hae hyväksilukemista tietylle opintojaksolle, vaan liität tutkintoosi muuta sen vaatimukset täyttävää osaamista. Sisällytettävän osaamisen tulee olla tasoltaan opetussuunnitelman mukaista ja sen on vastattava tutkinnon edellyttämää osaamista.

Näytössä on kyse siitä, että mikäli jokin aiemmin hankittu osaaminen korvaa hopsin opinnosta ainoastaan osan, täytyy loput osoittaa opettajalle annettavalla näytöllä. Tällöin puuttuvasta osuudesta tehdään opettajan kanssa sopimus.

Miten AHOT haetaan? 

 1. Arvioi aikaisempi/muualla suoritettu osaaminen suhteessa opetussuunnitelmassa asetettuihin osaamistavoitteisiin. Osaamistavoitteet löydät  opinto-oppaastasi.  

 1. ​​Keskustele seuraavaksi tutoropettajasi kanssa osaamisestasi ja mahdollisista hyväksiluvuista HOPS-keskustelujen yhteydessä. 

  Ohjauskeskustelu kuuluu pakollisena osana hyväksilukuprosessia ja se auttaa opiskelijaa tekemään hakemuksen oikein. Oikein tehty hakemus nopeuttaa hyväksilukuhakemuksen käsittelyä. 

  Aikaisemmin hankitun osaamisen osalta ohjauskeskustelussa sovitte suullisesti eAHOT hyväksiluvusta. Jos aiempi opinto tai osaaminen korvaa jonkun AMKin opintojakson, lisätkää tarvittaessa opintojakso HOPSiisi ohjauskeskustelussa. Mikäli hyväksiluettavia opintoja on useampia (esim. taustalla polkuopinnot/siirto-opinnot), täyttäkää tutoropettajan kanssa hyväksiluettavista opinnoista koontilomake. Valmistaudu esittämään alkuperäinen tai oikeaksi todistettu kopio aiemmin suoritetusta opinnosta/osaamisesta tutkintotodistuksen yhteydessä.

  CampusOnline opintojen osalta sovitte, mitä opintoja voit sisällyttää tutkintoosi.

 2. Täytä eAHOT -hakemus Pepissä. Kuvalliset ohjeet hakemuksen tekemiseen löydät täältä

  Hakemukselle tulee liittää todistus aiemmasta suorituksesta esim pdf, word- tai jpg-tiedostona. Mikäli et ole saanut opinnosta opintosuoritusotetta, voit jakaa suorituksen tietoja Oma Opintopolku -palvelun kautta. Katso ohjeet alapuolelta, eAHOT-hakemuksen liite opinnoista, kun opintosuoritusotetta ei ole (esim. CampusOnline opinnot) - otsikon alta.

  Jos CampusOnlinen kautta suoritettu opinto on tarkoitus sisällyttää tutkintoosi täydentäviin opintoihin, valitaan eAHOT-hakemuksen käsittelijäksi oman ryhmäsi opintosihteeri, ei tutoropettajaa! HUOM! Ohjauskeskustelu merkitään aina tutoropettajan kanssa käydyksi. Voit tarkistaa oman opintosihteerisi Pepistä, ohjeet löydät täältä: Opiskeluoikeiden tiedot

  Olet velvollinen täyttämään pyydetyt tiedot myös englanniksi. 

  Huomaathan, että tutkintoon kirjattuja suorituksia ei poisteta Pepistä! Jos et ole varma, haluatko suoritusta kirjattavaksi Peppiin, (esim. heikon arvosanan takia), älä tee ahot-hakemusta. 

Tutkintoon ei pääsääntöisesti hyväksilueta opintoja yli tutkinnon laajuuden. (Tutkintosääntö 25 §.)

Videon kuvaus

Aikaisempi osaaminen voidaan hyväksyä LABissa! Katso video siitä kuinka se tehdään!