AHOT - AIKAISEMMIN HANKITTU OSAAMINEN

Kansikuva

AHOT - AIKAISEMMIN HANKITTU OSAAMINEN

AHOT tarkoittaa osaamisen hyväksilukua eli aiempien opintojen, harjoittelun, työkokemuksen tai muun osaamisen hyväksymistä osaksi suoritettavaa tutkintoa, opintokokonaisuutta tai opintojaksoa, joko pakollisiin tai valinnaisiin opintoihin. 

Sosiaali- ja terveysalan AHOT-käytännöt ja opinnollistamisen ohjeet löydät täältä.

YAMK-opiskelijan AHOT-käytännöt löydät täältä.

 

Hyväksiluku voi olla joko korvaamista tai sisällyttämistä.  

Korvaaminen edellyttää sisällöllistä vastaavuutta ja opintoja voidaan korvata kokonaan tai osittain.  

Sisällyttäminen tarkoittaa aiemmin hankitun osaamisen liittämistä sellaisenaan osaksi tutkintoa, jolloin ei edellytetä sisällöllistä vastaavuutta, mutta opintojen on oltava tasoltaan opetussuunnitelmien mukaisia ja niiden on vastattava tutkinnon edellyttämää osaamista. 

Aiemmin hankittua osaamista voidaan hyväksilukea virallisessa koulutuksessa (pääsääntöisesti korkeakouluissa) hankitun osaamisen ja muulla tavoin kuin virallisessa koulutuksessa (esimerkiksi työkokemus, harjoittelu) hankitun osaamisen perusteella. 

Hyväksilukemisen mahdollisuuksia käsitellään HOPSin laadinnan yhteydessä ja asiasta keskustellaan ensisijaisesti tutor-opettajan kanssa. Näin varmistetaan korvaavuuksien huomioon ottaminen henkilökohtaisissa opiskelusuunnitelmissa. Hyväksilukemista on syytä hakea hyvissä ajoin ennen korvattavien opintojen aloittamista. 

Ahotointi tehdään Pepissä. Voit tehdä sähköisen hyväksilukuhakemuksen, kun olet ensin sopinut asiasta hakemuksesi vastaanottavan opettajan  kanssa.  

 

Miten AHOT haetaan? 

  1. Arvioi aikaisempi/muualla suoritettu osaaminen suhteessa opetussuunnitelmassa asetettuihin osaamistavoitteisiin. Osaamistavoitteet löydät  opinto-oppaastasi.  

  1. ​​Keskustele  opettajatutorisi kanssa osaamisestasi ja mahdollisista hyväksiluvuista HOPS-keskustelujen yhteydessä.  

  1. Täytä eAHOT -hakemus Pepissä.

 

Hakemukseen tulee liittää: 

  • liitteenä todistus aiemmasta suorituksesta esim pdf- tai jpg-tiedostona 
  • englanninkielinen käännös aiemman suorituksen nimestä 
     

Ilman näitä hakemusta ei voida käsitellä. 

Videon kuvaus

Prior learning can be recognized at LAB! Watch the video and see how it's done!