Opiskelun yksilölliset järjestelyt

kansikuva

Opiskelun yksilölliset järjestelyt

Opiskelun yksilöllisillä järjestelyillä tarkoitetaan käytännön järjestelyjä, jotka voivat koskea opetus-, ohjaus- tai kuulustelutilanteita. Järjestelyn tarve tulee perustua todennettuun syyhyn (esim. lukivaikeus, tarkkaavaisuushäiriö, fyysiset rajoitteet, näkö- tai kuulovamma), josta pystyt tarvittaessa esittämään asiantuntijan lausunnon tai suosituksen.

Opettajilla ja tutoropettajilla on keskeinen rooli oppimisesi tukemisessa. He tukevat sinua oman opetuksensa tai ohjauksensa yhteydessä. Voit tarvittaessa käyttää opinnoissasi itse hankkimiasi apuvälineitä tai avustajaa. Sovit niiden käyttämisestä opettajan kanssa opintojakson alkaessa. Jos koet tarvetta yksilöllisiin järjestelyihin kurssin suorittamiseen osalta (esim. kirjallisen tentin lisäaika), niin sovi asia hyvissä ajoin, esimerkiksi ilmoittautumisen yhteydessä, suoraan kurssin opettajan kanssa. Opettajalla tulee olla riittävä aika pedagogisiin järjestelyihin. EXAM- ja uusintatentin erityisjärjestelyiden osalta katso ohjeet täältä.

LAB-ammattikorkeakoulussa on tutkinto-opiskelijoille tarjolla myös pedagogisen erityisasiantuntijan laaja-alaista tukea oppimiseen ja opiskeluun liittyvissä asioissa.

Ole yhteydessä, jos tarvitset tukea:

  • oppimisen taitojen kehittämisessä

  • oppimisstrategioiden tunnistamisessa

  • tuen suunnittelussa 

  • jos haluat kehittää tai pohtia omaa oppimistasi  

Opiskelun yksilöllisillä järjestelyillä ei voi muuttaa tutkinnolle tai opintojaksolle asetettuja osaamistavoitteita, vaan niillä pyritään tukemaan tavoitteiden saavuttamista silloin, kun siihen on todennettu tarve. Yksilöllisillä järjestelyillä pyritään takaamaan opiskelijoiden yhdenvertaisuus siinä määrin kuin se kohtuullisin toimin on mahdollista.

Pedagoginen erityisasiantuntija Juha Tiitta, juha.tiitta@lut.fi, puh. 044 708 1687

Äänitiedostot
Videon kuvaus

LABin pedagoginen erityisasiantuntija Juha Tiitta kertoo LABin tutkinto-opiskelijoille tarjoamastaan tuesta oppimiseen ja opiskeluun liittyen.

Erilaisen oppijan opas

Jos sinulla on lukemiseste tai tavallisen kirjan lukeminen on sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn takia vaikeaa, niin sinulla on mahdollisuus päästä Celia-asiakkaaksi. Celia on saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskus. Voit rekisteröityä Celian asiakkaaksi LUT-tiedekirjastossa Lahdessa ja Lappeenrannassa.

Lisätietoja: kirjasto@lut.fi

Erilaisen oppijan opas: https://libguides.lut.fi/Erilainen_oppija/Tervetuloa