Ruotsin kieli

kansikuva

Ruotsin kieli

Ruotsin kielellä pystyt kommunikoimaan n. 21 miljoonan pohjoismaalaisen kanssa. Suomessa sitä puhuu äidinkielenään vajaat 300 000 ihmistä. Kyky viestiä toisella kotimaisella kielellämme on osa korkeakoulututkintoa. 

Ruotsista valttikortti työmarkkinoilleruotsi

Osaamalla ruotsia erotut työmarkkinoilla! Kaksikielisellä alueella ruotsi on valtion ja kunnan viroissa edellytys, mutta jo arkijutustelu asiakkaan tai yhteistyökumppanin kielellä osoittaa kiinnostuksesi ja motivaatiosi. 

Ruotsi on yksi kolmesta tärkeimmästä kauppakumppanistamme. Niin rahoitusala, energia- ja metsäteollisuus kuin muotoilu ovat merkittäviä työllistäjiä Pohjoismaissa. Sosiaali- ja terveysalalla ruotsin taito avaa ovia mm. Norjaan ja Ruotsiin, missä on osaajapulan lisäksi Suomea korkeampi ansiotaso.  

Ruotsi on kielenä looginen ja helppo ääntää sekä englannin sukukieli, mikä tukee opiskelua. Risteilyistä ja Solsidanistakin saat enemmän irti alkuperäiskielellä.

Välkommen att studera svenska!

Ruotsin opintopolku

Opintopolku 2_ruotsi

Prepkurs i svenska 3 op:  Täydentävä opintojakso. Kielioppiin ja perussanastoon keskittyvä opintojakso, suunnattu erityisesti kertausta tarvitseville.

Svenska i arbetslivet 2 op:  Tutkintoon kaikille kuuluva alakohtainen opintojakso. Koostuu kirjallisesta (skriftlig) ja suullisesta (muntlig) osuudesta.

Skriv svenska! 3 op:  Täydentävä opintojakso. Syvennetään kirjoitetun kielen osaamista monipuolisten tehtävien avulla.

Prata svenska! 3 op:  Täydentävä opintojakso. Syvennetään suullisen kielen osaamista monipuolisten tehtävien avulla.

Svenska på företag 3 op:  Täydentävä opintojakso. Syvennetään työelämässä tarvittavaa kielitaitoa.

Sociala medier på svenska 3 op:  Täydentävä opintojakso. Tutustutaan ruotsinkielisiin sisältöihin sekä harjoitellaan niiden tuottamista ja vuorovaikutusta sosiaalisessa mediassa.

Swedish for Beginners 3 op:  Täydentävä opintojakso. Suunnattu opiskelijoille, jotka eivät ole aikaisemmin opiskelleet ruotsia, englanninkielinen opetus.

 

Ruotsin opintojaksokuvaukset

Ruotsin opintojaksot (LAB)

Ruotsin kielen opintotarjonta

Ruotsin opettajat