Vaihto-opiskelu

kansikuva

Vaihto-opiskelu

Opiskelija- ja harjoittelijavaihto tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden hankkia kansainvälistä kokemusta ja kielitaitoa työelämää varten. Osa LABin opinnoista on mahdollista suorittaa opiskeluna tai harjoitteluna ulkomailla. 

Vaihdossa suoritetut opinnot hyväksytään osaksi LABin tutkintoa.

Erilaisia vaihtoehtoja kansainvälistyä

LABin opiskelijana voit suorittaa lukukauden, tai joissain tapauksissa myös lukuvuoden, opinnot yhteistyökorkeakouluissamme eri puolilla maailmaa. Eurooppalaisten yhteistyökumppaneiden lisäksi meillä on kahdenvälisiä opiskelijavaihtosopimuksia useiden aasialaisten ja pohjois- ja eteläamerikkalaisten sekä afrikkalaisten korkeakoulujen kanssa. 

YAMK-opiskelijan vaihtomahdollisuudet ovat hieman rajatummat ja voivat muuttua vuosittain. Ne täytyykin varmistaa aina erikseen Kansainvälisten liikkuvuuspalveluiden kautta.

Jos et ole halukas lähtemään koko lukukauden kestävään vaihtoon, LAB tarjoaa myös lyhyitä intensiiviviikkoja ulkomailla. Intensiiviviikot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyökorkeakoulujen kanssa. Tutustu intensiiviviikkoihin paremmin täällä.

Vaihto-ohjelmat

Erasmus+ ja Nordplus ovat vaihto-ohjelmia, joissa LAB on mukana. Lue lisää Erasmus+ ohjelmasta täältä. Tämän lisäksi meillä on useita kahdenkeskisiä sopimuksia eri partnerikoulujen kanssa ympäri maailmaa (bilateral exchanges).

Sveitsi ei kuulu Eramus+-ohjelmaan, mutta Sveitsi tarjoaa sinne saapuville vaihto-opiskelijoille apurahan heidän valtion rahoituksesta.  

Mitä se sitten tarkoittaa, jos lähdet vaihtoon Erasmuksen tai Nordplussan kautta? Yleisesti ottaen eroavaisuus ohjelmien välillä on apuraha – saamasi apurahan suuruus riippuu vaihtokohteesta. Tarkemmin apurahoista voit lukea sivulta Opiskeluvaihdon apurahat.

Milloin lähteä?

Suositeltava ajankohta ulkomailla suoritettaviin opintoihin ja/tai harjoitteluun on 2. tai 3. vuosi. Keskustele itsellesi sopivasta vaihdon ajankohdasta oman tutoropettajasi kanssa. Jos tiedät jo opintojen alussa, että haluat lähteä vaihtoon, ota asia esiin ensimmäisissä keskusteluissa.

Voit myös yhdistää opiskelu​n ja harjoittelun niin, että olet ensin opiskelemassa ja haet samalla harjoittelupaikkaa alueelta opiskeluvaihtosi jälkeiselle ajalle. 

Huomaa myös, että lukukausien ajankohdat vaihtelevat suurestikin eri maissa. Tämäkin asia kannattaa ottaa huomioon kun mietit itsellesi sopivaa vaihtokohdetta. Paras tietolähde tämän tarkistamiseksi on vaihtokoulun omat nettisivut.

Lisätietoja Hyvinvointialan opiskelijoille

Hyvinvointialan opiskelijoille on saatavilla lisätietoa kansainvälistymismahdollisuuksista myös Moodle kurssilla: "Health and Social Welfare Unit Students International Info" (ei kurssiavainta).