Oppimisympäristöt

kansikuva

Oppimisympäristöt

Labtic digimarkkinointitoimisto

Labtic digimarkkinointitoimisto (www.labtic.fi) on LAB-ammattikorkeakoulun toimistomainen oppimisympäristö, joka tarjoaa opiskelijoille innostavan ja käytännönläheisen tavan opiskella markkinointia. Labticissa opiskelijat perehtyvät valitsemiinsa aihealueisiin ja soveltavat oppimaansa oikeissa asiakasprojekteissa. Maksulliset projektit mahdollistavat toimiston ylläpidon ja panostukset opiskelijoiden tiimiytymiseen. Labticin valmentajat ohjaavat opiskelijoiden oppimista sekä projektien toteutusta. Toimisto sijaitsee Lahden M19-kampuksella.

Labticissa voi suorittaa omien kiinnostusten mukaisia markkinoinnin opintoja. Lista opintojaksoista löytyy Labticin kotisivuilta (https://www.labtic.fi/opintojaksot). Opinnoissa sovelletaan menetelmää, jossa itsenäinen teorian opiskelu, dialogi ja käytäntö vuorottelevat. Opiskelijat ansaitsevat opintopisteitä suorittamalla opintojaksojen osaamistavoitteita vastaavia projekteja. 

Labticin opinnot ovat tarjolla kaikille LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet markkinoinnin perusteet. 

Esim. 
AY00CT09 Markkinoi vaikuttavasti 1 ja
AY00CT10 Markkinoi vaikuttavasti 2

Labtic logo