LAB-Duuni

kansikuva

LAB-Duuni

LAB-Duuni on malli, jossa ohjeistetaan, millä tavoin LABissa muualta kuin muodollisesta koulutuksesta kertynyttä osaamista voidaan sisällyttää osaksi opintoja.Tämä edellyttää aina tutoropettajan/opettajan kanssa käydyn keskustelun, jossa sovitaan, miten osaaminen osoitetaan.

Osaamista voi kertyä esimerkiksi työstä, järjestö-, seura-, harrastus- tai vapaaehtoistoiminnasta. Osaaminen voi olla hankittu jo ennen opintojen alkua tai osaamista voi kerryttää myös opintojen aikana.

Jos olet toiminut yrittäjänä tai yrittäjämäisesti, voit käyttää osaamisen tunnistamisessa yoop.fi – työkalua, josta löytyy lisätietoa edellämainitulta www-sivulta.

LAB-Duuni -malli

 • AHOT = Ennen opintojen alkua muodollisen koulutuksen ulkopuolelta hankittua osaamista. Huomioi, että AHOT-prosessi toteutetaan myös silloin, kun halutaan kytkeä muodollisessa koulutuksessa hankittua osaamista osaksi opintoja.
 • Opinnollistaminen = Opintojen aikana muodollisen koulutuksen ulkopuolelta saatava osaaminen ja sen sisällyttäminen osaksi opintoja.

LAB-Duunin prosessi

Ennen opintojen alkua työstä saadun osaamisen sisällyttäminen opintoihin:

1. Opiskelijan idea sisällyttää ennen opintojensa alkua työssä saatua osaamista osaksi opintoja

 • Opiskelija aloittaa prosessin tutustumalla tarkasti opetussuunnitelmaan, osaamistavoitteisiin, oman alansa osaamiskompetensseihin ja arviointikriteereihin.
2. Opiskelija varaa HOPS-keskustelun tutoropettajan/opettajan kanssa
 • Opiskelija, tutoropettaja/opettaja sopivat miten opiskelijan ennen opintojen alkua saatu osaaminen suhteutuu opetussuunnitelman osaamistavoitteisiin.
3. Osaamisen osoittamisesta sopiminen ja tarvittaessa osaamisen täydentäminen
 • Opiskelija sopii tutoropettajan/opettajan kanssa tavasta, jolla hänen ennen opintojensa alkua kerryttämänsä osaaminen todennetaan
 • Joissain tapauksissa voidaan sopia, että opiskelija täydentää aiemmin hankittua osaamistaan. Tämän toteutustavasta sovitaan yhdessä tutoropettajan/opettajan kanssa.
 • Opiskelija tekee hakemuksen Pepin eAhot palvelussa ja valitsee sieltä: ”muun kuin koulutuksesta saadun osaamisen hyväksiluku.”
4. Osaamisen näyttö ja arviointi
 • Opiskelija todentaa osaamisensa aiemmin yhdessä sovitulla, arvioitavalla näyttötavalla.

Opintojen aikana työstä saatavan osaamisen sisällyttäminen opintoihin:

1. Opiskelijan idea hyödyntää opintojen aikaista työntekoa osaksi opintoja
 • Opiskelija tutustuu tarkasti opetussuunnitelmaan, osaamistavoitteisiin, oman alansa osaamiskompetensseihin ja arviointikriteereihin.
 • Opiskelija laatii Peppiin LAB-Duuni-suunnitelman.
2. Opiskelija varaa HOPS-keskustelun tutoropettajan/opettajan kanssa
 • Opiskelija, tutoropettaja/opettaja sopivat, miten opiskelijan työn tekeminen suhteutuu opetussuunnitelman osaamistavoitteisiin Pepissä olevan idearungon pohjalta.
 • Käydään läpi osaamisen näyttötapoja esim. raportti, video, portfolio. Keskustellaan arvioinnista sekä opintopistekertymästä.
3. Työssä syntyvän osaamisen näytettäväksi tekeminen (opiskelija, opettaja, työnantaja)
 • Sovitaan työskentely osaksi opintoja yhteyshenkilön tai työpaikan lähiesimiehen kanssa.
 • Työn sisältöä ja/tai HOPSia voidaan muokata vastaamaan tutkinnon osaamistavoitteita.
4. Osaamisen näyttö ja arviointi (opiskelija, opettaja, työnantaja)
 • Opiskelija todentaa osaamisensa aiemmin yhdessä sovitulla näyttötavalla. Dokumentointi, itsearviointi, työnantajan tekemä arviointi tai esimerkiksi arviointikeskustelu (itse- ja/tai vertaisarviointi, työpaikkaohjaajan/opettajaohjaajan arviointi)