OPINTOSUORITUSTEN ARVIOINTI

kansikuva

OPINTOSUORITUSTEN ARVIOINTI

Osaamistasi arvioidaan sillä perusteella, miten olet saavuttanut oppimiselle ja osaamiselle asetetut tavoitteet. Osaamisen arviointi antaa tietoa saavutetusta osaamisesta erityisesti sinulle, mutta myös työelämälle. 

Opintojen osaamistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan mm. suullisten ja kirjallisten tenttien, harjoitustöiden, toiminnallisten näyttöjen,  työelämävalmiuksien, portfolion tai muiden ennalta ilmoitettujen arviointitapojen perusteella. Osaamisen arviointi on kehittävää ja näyttöön perustuvaa. 

Hyväksytyistä opinnoista annetaan arvosana kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2) tai välttävä (1). Hylätyistä opintojaksoista annetaan arvosana hylätty (0). Opintojakso voidaan arvioida myös asteikolla hyväksytty/hylätty. 

Opinnäytetöiden arvioinnissa sovelletaan samaa asteikkoa kuin muissakin opinnoissa. 

Arvosanan korottaminen

Hyväksyttyä arvosanaa voit korottaa yhden kerran vuoden kuluessa siitä päivämäärästä, jolloin arvosana on kirjattu opintorekisteriin. Hyväksytyn arvosanan korotusoikeus on vain koko opintojakson osalta ja korotusyritys koskee vain opintojakson mahdollista tenttiä tai sitä vastaavaa suoritusta. Hyväksytysti suoritetutun opintojakson toteutukselle et voi ilmoittautua uudelleen. Tutkinnon suorittamisen tai opiskeluoikeuden päättymisen jälkeen sinulla ei ole mahdollista korottaa arvosanoja. 

Opinnäytetyön hyväksyttyä arvosanaa et voi korottaa. 

Hylätyn tentin osalta noudatetaan samaa aikataulua siten, että myös mahdollinen arvosanan korotus sisältyy em. vuoden aikajaksoon. Sinulla on oikeus uusia hylätyn opintojakson suoritus tenttijärjestyksen mukaisesti vähintään kaksi kertaa. 

Tarkemmat tiedot opintojen arvioinnista voit katsoa opintojaksototeutuksista.