Exam - Saavutettavuus ja erityistarpeet

kansikuva

Exam - Saavutettavuus ja erityistarpeet

Erityistarpeet

Mikäli sinulla on sähköiseen tenttimiseen liittyviä erityistarpeita, ota yhteyttä jo ennen tenttiin ilmoittautumista osoitteeseen opetushelp@lut.fi.
 

LAB-ammattikorkeakoulun Exam-järjestelmän saavutettavuus

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten Exam-järjestelmässä noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita palvelun saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista.

Tästä palvelusta vastaa LAB-ammattikorkeakoulu. Haluamme, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme. Otamme saavutettavuuden huomioon digitaalisten palvelujemme kehityksessä.

Miten saavutettavia sivut ovat?

Tämä järjestelmä täyttää osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Palvelussa on havaittu joitakin saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin alempana.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan järjestelmän saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Vastaamme 14 päivän kuluessa.

Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella opetushelp@lut.fi

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi 
saavutettavuus@avi.fi  
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

 

Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta

Järjestelmä ei ole vielä kaikilta osin saavutettava.


Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia

Yleiset saavutettavuusongelmat
 • Palvelun sivuotsikot eivät ole uniikkeja. (WCAG 2.4.2)
 • Sivuston erikielisten osien kieltä ei ole merkitty. (WCAG 3.1.2)
 • Kaikki sisällöt eivät mukaudu kunnolla pienille näytöille. (WCAG 1.4.10)
 • Näppäimistökohdistin ei täytä kaikissa tilanteissa kontrastivaatimuksia. (WCAG 1.4.11)
 • Palvelun HTML-koodi ei ole kaikilta osin spesifikaation mukaista. (WCAG 4.1.1)

Aikarajoitukset
 • Palvelussa on yleinen aikarajoitus, johon liittyvä istunnon jatkamisen modaali ei ole lainkaan saavutettavissa pelkällä näppäimistöllä. Lisäksi ruudunlukijan kohdistinta ei viedä automaattisesti modaaliin, ja istunnon jatkamistoiminnolta puuttuu asianmukainen rooli. (WCAG 2.1.1, 2.4.3 ja 4.1.2)

Otsikot ja tekstisisältö
 • Verkkopalvelussa on visuaalisia otsikoita, joita ei ole merkitty ohjelmallisesti otsikoiksi. (WCAG 1.3.1)
 • Palvelussa on joitain tekstejä, jotka eivät rivity oikein ruudunlukijalla. (WCAG 1.3.1)

Linkit, painikkeet ja lomakkeet
 • Verkkopalvelussa tietojen välisiä suhteita on paikoin vaikea hahmottaa ruudunlukijalla. Lomakekontrolleihin ei ole aina ohjelmallisesti yhdistetty niitä kuvaavia nimilappuja. Lisäksi tenttikysymysten valintaruutuja ja radioryhmiä ei ole ryhmitelty oikein. Radioryhmissä ruudunlukijan kohdistus ei myöskään rajaudu oikein, jolloin radioryhmän rajoja on vaikea hahmottaa. (WCAG 1.3.1 ja 2.4.3)
 • Joissakin käyttöliittymäkomponenteissa on sarkaimella liikuttaessa ylimääräisiä pysähdyksiä. Lisäksi palvelussa on epäinformatiivisia nuolikuvakkeita, joita ei ole piilotettu ruudunlukijalta. Joskus myös ruudunlukija lukee yhdellä askeleella liikaa informaatiota. Ruudunlukijan käyttäjälle annetaan opastusta näppäinkomento-ohjeeseen pääsemiseksi, mutta samaa opastusta ei anneta näkevälle, joka voisi siitä kuitenkin hyötyä. (WCAG 1.3.1)
 • Joiltakin toiminnallisilta elementeiltä puuttuu oikea rooli tai elementtimerkintä. Lisäksi toiminnallisuuksien tilaa (esimerkiksi onko haitari avattu tai suljettu, onko valikkokohde valittu, tai jos jokin toiminnallisuus ei ole käytössä) ei aina ilmaista ruudunlukijan välityksellä. Joiltakin toiminnallisuuksilta puuttuu saavutettava nimi, tai se on epäkuvaava tai englanninkielinen. Tällaisten elementtien toimintaa on vaikea ymmärtää ruudunlukijalla. (WCAG 4.1.2)
 • Joihinkin toiminnallisiin elementteihin ei pääse lainkaan pelkällä näppäimistöllä. Näistä keskeisimpiä ovat tentissä liitteen lisääminen, tentin tekstieditorissa tekstin muotoilutoiminnot sekä tentin arvioinnin näyttämistoiminnot. (WCAG 2.1.1)

Kalenteri
 • Joissakin painikkeissa on käytetty semanttisesti väärää roolia, ja joiltakin toiminnallisuuksilta puuttuu kokonaan rooli. Ruudunlukija ei lue aina kaikkea sisältöä oikein. (WCAG 4.1.2)
 • Kaikista kalenterissa tapahtuvista näkyvistä muutoksista ei ilmoiteta ruudunlukijalle. (WCAG 4.1.3)
 • Kalenterin käyttäminen on vaikeaa joidenkin puhelimien ruudunlukijoilla. Ruudunlukija ei aina lue kaikkea tarpeellista sisältöä mutta lukee ylimääräistä hälysisältöä. Lisäksi ruudunlukijan kohdistin jumittuu usein mobiilinäkymässä. (WCAG 1.3.1)

Ei-tekstuaalinen sisältö
 • Verkkopalvelussa on kuvakkeita, joiden alt-teksti tai saavutettava nimi on epäkuvaava ja/tai englanninkielinen. Joiltakin kuvakkeilta puuttuu kokonaan alt-teksti. Palvelussa on myös koristeellisia kuvakkeita, joita ei ole piilotettu ruudunlukijoilta. (WCAG 1.1.1)

Modaalidialogit
 • Liitteen lisäämiseen, tentin palautuksen vahvistamiseen ja menneen tenttisuorituksen tarkasteluun liittyvissä modaaleissa on saavutettavuusongelmia.
 • Kohdistinta ei aina ohjata suoraan avautuneeseen modaaliin, ja joissakin tapauksissa kohdistin ohjataan epäloogiseen kohtaan modaalissa. Kun modaali suljetaan, kohdistus ei aina pysy elementissä, josta modaali avattiin. (WCAG 2.4.3)
 • Liitteen lisäämistoiminnolla ei ole roolia, eikä liitetiedostoa pysty lisäämään pelkällä näppäimistöllä. (WCAG 2.1.1, 4.1.2)
 • Joiltakin modaalien otsikoilta puuttuvat ohjelmalliset otsikkomerkinnät. (WCAG 1.3.1)

Kontrastit
 • Verkkopalvelussa on yksittäinen teksti, jonka värikontrasti on riittämätön. (WCAG 1.4.3)

Sivun vaihtuminen ja sisällön muutokset
 • Navigaation linkeistä ruudunlukijan käyttäjä ei saa tietoa sisällön muutoksista. (WCAG 4.1.3)
 • Tenttien haussa ruudunlukijalle ei tule ilmoitusta hakutuloksista. Myöskään tentin aihealuetta vaihdettaessa sisällön muutoksesta ei tule ilmoitusta. (WCAG 4.1.3)
 • Kohdistinta ei ole hallittu sivustolla, minkä vuoksi erityisesti mobiililaitteiden-ruudunlukijoiden kohdistin käyttäytyy paikoin epäloogisesti siirtymätilanteissa. Lisäksi tentin sarkainjärjestys on epäjohdonmukainen eikä vastaa visuaalista lukemisjärjestystä. (WCAG 2.4.3)

 

Miten olemme testanneet saavutettavuutta?

Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkopalvelu laissa määritellyt vaatimukset.

Verkkopalvelu on julkaistu 1.6.2020.

Tämä seloste on laadittu 19.5.2023.

Selostetta on päivitetty viimeksi 17.1.2024.

 

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)

Saavutettavuusvaatimukset-verkkosivusto