Saavutettavuusseloste

kansikuva

Saavutettavuusseloste

eLAB opiskelijan verkkosivut on julkaistu 4.1.2021. Tämän verkkosivuston sisällön tulee noudattaa julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta annetun direktiivin sekä digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain vaatimuksia.

Saavutettavuusselosteessa on arvioitu eLAB opiskelijan verkkosivuston sisällön WCAG 2.1 -ohjeistuksen A- ja AA- tasojen mukaisuutta.

Saavutettavuusvaatimusten toteutuminen

eLAB opiskelijan verkkosivut vastaa suurelta osin saavutettavuusvaatimuksia. Verkkosivuston puutteet saavutettavuusvaatimusten osalta on mainittu jäljempänä. Näiden puutteiden korjaus on parhaillaan työn alla.

Saavutettavuuden kehittäminen

Havaittuja puutteita verkkosivuston saavutettavuusvaatimusten osalta ovat:

  • Puutteet otsikoinnissa
  • Osittaiset puutteet navigoidessa näppäimistöllä ja ruudunlukuohjelmalla
  • Puutteita kuvien, kuvalinkkien ja videoiden tekstivastineissa
  • Puutteet liitetiedostojen saavutettavuudessa

Saavutettavuutta kehitetään jatkuvasti eLAB verkkosivuilla.

Ota yhteyttä

Otamme vastaan palautteita ja ehdotuksia eLAB opiskelijan verkkosivujen kehittämisestä. Verkkosivustoja koskevat yhteydenotot toimittaa sähköpostilla osoitteeseen studentinfo@lut.fi.

Verkkosivuston käyttäjän on mahdollista tehdä Etelä-Suomen aluehallintovirastolle kantelu tai selvityspyyntö koskien eLAB-verkkosivuston saavutettavuusvaatimusten toteutumista.

Saavutettavuusseloste on laadittu 15.6.2021. Selosteen arviot perustuvat itsearvioon.