OPINNÄYTETYÖ AMK

kansikuva

OPINNÄYTETYÖ AMK

Opinnäytetyöprosessi

Aloitus ja suunnittelu

 • Osallistu opinnäytetyöinfoon
 • Perehdy opinnäytetyöohjeisiin
 • Valitse aihe ja täytä Aiheen valinta -lomake
 • Tee yhteistyösopimus opinnäytetyön ohjaajan ja työelämän edustajan kanssa
 • Selvitä tutkimuslupa- ja tietosuoja-asiat
 • Osallistu opinnäytetyöraportin kirjoittamisen opetukseen
 • Laadi (ja esitä) opinnäytetyösuunnitelma

Toteutus

 • Toteuta opinnäytetyö suunnitelman ja sovitun aikataulun mukaisesti
 • Osallistu ohjaukseen ohjaajasi ja työelämän edustajan kanssa
 • Osallistu tekstipajaan ja/tai tekstin henkilökohtaiseen ohjaukseen ja tarvittaessa englanninkielisen abstraktin kirjoittamisen ohjaukseen.

Viimeistely

 • Esittele opinnäytetyösi (tarvittaessa) ja tee mahdollinen vertaisarviointi
 • Lähetä opinnäytetyösi Turnitin -tarkastukseen
 • Kirjoita kypsyysnäyte
 • Lähetä opinnäytetyösi arvioitavaksi ohjaajalle, tekstin ohjaajalle ja työelämän edustajalle
 • Tee itsearviointi ja anna palaute opinnäytetyöprosessista
 • Vie opinnäytetyösi Theseukseen