Määräaikainen opiskeluoikeus opintojen loppuun saattamiseen

kansikuva

Määräaikainen opiskeluoikeus opintojen loppuun saattamiseen

Ennen kuin haet määräaikaista opiskeluoikeutta, ole yhteydessä oman alasi opinto-ohjaajaan, ja tarkista että olet hakukelpoinen!

Voit hakea määräaikaista opiskeluoikeutta opintojesi loppuun saattamiseksi, jos:

 • tutkintosi on jäänyt kesken missä tahansa suomalaisessa ammattikorkeakoulussa.
 • olet eronnut ammattikorkeakoulusta.
 • sinulle ei ole myönnetty mitään muuta opiskeluoikeutta, esim. lisäaikaa opintoihisi.

Voit hakea määräaikaista opiskeluoikeutta tutkinnon loppuun saattamiseksi samaan tai vastaavaan koulutukseen, jossa sinulla on aiemmin ollut opiskeluoikeus.

Opiskeluoikeus myönnetään kertaluonteisesti ja tutkinnosta puuttuvien opintojen perusteella. Puuttuvia opintoja saa olla:

 • AMK-tutkinnosta enintään 60 op
 • Ylemmästä AMK-tutkinnosta enintään 30 op

Määräaikaista opiskeluoikeutta koskevan hakemuksen käsittelystä peritään asetuksen (1440/2014 § 3) mukainen hakemuksen käsittelymaksu 50 euroa, joka maksetaan LABshopissa: Määräaikainen opiskeluoikeus - käsittelymaksu. Vaihtoehtoisesti maksun voi suorittaa tilisiirtona LAB-ammattikorkeakoulun tilille FI25 5000 0120 4424 46. Laita maksuun viestiksi: määräaikainen opiskeluoikeus

Opiskeluoikeus myönnetään lukukauden alusta ja enintään kahdeksi lukukaudeksi. Määräaikaisena opiskeluoikeusaikana et voi ilmoittautua poissa olevaksi. 

Huomioithan! Määräaikainen opiskeluoikeus on viimeinen mahdollisuus valmistua! Jos et valmistu myönnetyn opiskeluoikeuden aikana, uuden opiskeluoikeuden saaminen edellyttää ammattikorkeakoulun normaalin opiskelijahakumenettelyn kautta tapahtuvaa opiskelupaikan saamista.

Liitä hakemukseesi seuraavat liitteet:

1. Tavoitteellinen ja toteuttamiskelpoinen opintosuunnitelma:

 • tutkinnosta puuttuvat opintojaksot, opintopistemäärät, suoritustapa ja -aikataulu
 • opinnäytetyön tilanne ja työn ohjaaja
 • harjoittelujen tilanne

2. Kuitti käsittelymaksusta, josta ilmenee opiskelijan nimi ja pankin arkistointitunnus (osoittaa, että maksu on lähtenyt tililtä).

3. Mikäli olet opiskellut jossakin toisessa AMK:ssa (ei koske LABin, LAMKin tai Saimian opiskelijoita), liitä hakemukseesi myös:

 • opintosuoritusote aiemman opiskeluoikeutesi aikana suorittamistasi opinnoista
 • todistus eroajankohdasta
   

Opintosuunnitelmassa huomioidaan aikaisemmin suoritetut opinnot (ml. avoimessa ammattikorkeakoulussa) ja muualla hankittu osaaminen (AHOT).

Päätöksen määräaikaisesta opiskeluoikeudesta tekee koulutuksesta vastaava vararehtori.

Hae määräaikaista opiskeluoikeutta AMK-koulutukseen: https://elomake.lab.fi/lomakkeet/1036/lomakkeet.html 

Hae määräaikaista opiskeluoikeutta Ylempi AMK -koulutukseen: https://elomake.lab.fi/lomakkeet/1629/lomakkeet.html

Jos tarvitset apua tai sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä opinto-ohjaajiin:  opinto-ohjaajat@lab.fi