Opintojen suunnittelu

kansikuva

Opintojen suunnittelu

Kaikkiin tutkintoihin kuuluu henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS, joka tehdään opintojen suunnittelutyökalulla Pepissä. Opintosuunnitelmassa suunnittelet, mitä opintoja aiot suorittaa missäkin vaiheessa tutkintoasi. Suunnitelmaa ei tarvitse tehdä kerralla valmiiksi, vaan sitä voi päivittää jatkuvasti opintojen edetessä.

Tutkinto-ohjelmien ja opintojaksojen toteutustavat