YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVOSUUNNITELMA

kansikuva

YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVOSUUNNITELMA

LUT korkeakoulun tasa-arvosuunnitelma on osa yhdenvertaisuussuunnitelmaa. LUT:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön lähtökohtana on jokaisen velvollisuus edistää yhdenvertaista opiskelua ja työskentelyä. Vastuu yhdenvertaisuuden toteutumisesta on opetuksessa ja tutkimuksessa rehtorilla ja yliopistoa työnantajana koskevissa asioissa henkilöstön kehittämisjohtajalla. Yksiköiden johtajat vastaavat yhdenvertaisuuden toteutumisesta omissa yksiköissään. Henkilöstölautakunta seuraa ja arvioi tasa-arvon toteutumista erilaisten tilastojen ja selvitysten avulla.

Yhdenvertaisuussuunnitelma laajentaa sukupuolten välisen tasa-arvon myös koko yliopistoyhteisön väliseksi tasavertaisuudeksi riippumatta henkilöiden iästä, kansallisuudesta/etnisestä taustasta tai sukupuolisesta suuntautuneisuudesta.

Yhdenvertaisuussuunnitelma on toiminnallinen, ja sillä pyritään edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta organisaation omassa toiminnassa. Suunnitelma pyrkii luomaan kaikille yhtäläiset oikeudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet päästä tehtäviin, edetä urallaan ja kehittää itseään sekä vaikuttaa ja osallistua päätöksentekoon ja tutkimuksen ja opetuksen kehittämiseen.