Kansainvälinen ystävätoiminta

Kanskuva

Kansainvälinen ystävätoiminta

Kansainvälisen ystävätoiminnan kautta pääset tutustumaan uusiin ihmisiin, kulttuureihin ja harjoittamaan kielitaitoasi.

Ystävätoiminnan kautta kansainvälinen LAB-ammattikorkeakoulun tai LUT-yliopiston opiskelija pääsee viettämään aikaa paikallisten kanssa tutustuen suomalaiseen arkielämään.

Ystävätoimintaan osallistuvat tutustuvat ystävätapaamisessa syyslukukauden alussa, jonka jälkeen tapaamisista sovitaan itsenäisesti.

Ystäväopiskelijaksi voi saada LAB-ammattikorkeakoulun tai LUT-yliopiston kansainvälisen vaihto- tai tutkinto-opiskelijan. Kansainväliset opiskelijat ovat iältään noin 19–29-vuotiaita ja tulevat pääosin Euroopasta, Aasiasta ja Afrikasta. He opiskelevat Suomessa joko syyslukukauden, koko lukuvuoden tai muutamia vuosia.

Kansainvälistä ystävätoimintaa ylläpitävät LAB-ammattikorkeakoulu ja LUT-yliopisto yhteistyössä Lahden ja Lappeenrannan seurakuntayhtymän oppilaitostoiminnan kanssa.

Ilmoittaudu mukaan

Ystävätoimintaan toivotaan kaikenikäisiä henkilöitä aina yksinasuvista suurperheisiin. Kansainvälisille opiskelijoille ystäviksi ovat tervetulleita myös LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston suomalaiset opiskelijat. Pääasia on, että suomalaisella ystävällä riittää aitoa kiinnostusta ulkomaalaista opiskelijaa ja hänen kulttuuriaan kohtaan. Toki suomalaisella ystävällä pitää myös olla jonkinlainen kielitaito, mutta peruskoulun englanninkielen taidolla ja hyvällä tahdolla pääsee jo pitkälle.

Suomalaiselta ystävältä ei odoteta mitään erityistä ohjelmaa tai rahallisia uhrauksia. Kahvittelu tai muu ajanvietto yhdessä sovittuina ajankohtina riittää. Turhien pettymyksien ja ongelmien välttämiseksi kannattaa kuitenkin miettiä, onko elämäntilanne sopiva ystäväksi ryhtymiseen.

Lisätietoja:

Lahti: Niina Koivisto (niina.koivisto@lut.fi). 
Lappeenranta: Vilma Kylmälä (vilma.kylmala@lut.fi)

Kulttuurierot

Ystävän tulee toiminnassaan ottaa huomioon kansainvälisen opiskelijan tausta. Eri maissa ja eri kulttuureissa tavat voivat olla hyvinkin erilaisia. Pienet asiat ja sanat voivat eri maissa ja kulttuureissa tarkoittaa myös eri asioita.

Jos ystävä aikoo valmistaa ruokaa kansainväliselle opiskelijalle, on hyvä varmistaa etukäteen hänen mahdolliset allergiansa tai vakaumuksensa ruuan suhteen. Myös ystäväopiskelijan vakaumusta alkoholin suhteen tulee kunnioittaa.

Saunakulttuuri on Suomessa hyvin vahva. Ulkomaalaiselle opiskelijalle sauna voi olla suuri mysteeri ja alastomuus arka asia. Opiskelijaa ei tule pakottaa saunomaan tai jos hän haluaa tulla saunaan pyyhe ympärillään tai muuten suojattuna tulee tätä kunnioittaa.

Jos huomaat, että jokin tekemäsi tai sanomasi asia jää mietityttämään kansainvälistä ystäväopiskelijaa, kannattaa kysyä häneltä suoraan ja selvittää mistä on kyse. Kannattaa puhua myös silloin, jos opiskelija tekee tai sanoo jotain sellaista, joka jää mietityttämään sinua.

Yhteistä tekemistä

Ystävätoiminnan tarkoitus on tutustuttaa ulkomaalaisia opiskelijoita suomalaiseen kulttuuriin ja arkielämään. Ystävä ei ole velvoitettu järjestämään erityistä ohjelmaa tai matkoja, pelkkä arkinen yhdessäolo ja tutustuminen ovat kansainväliselle opiskelijalle suuri elämys ja merkitsevät paljon.

Muutamia esimerkkejä hyviksi koetuista ajanviettotavoista:

 • Opiskelijatapahtumiin tai muihin paikallisiin tapahtumiin osallistuminen
 • Leipominen ja ruuanlaitto
 • Erilaisten pelien pelaaminen
 • TV:n katselu ja illan viettäminen yhdessä
 • Sukulaisten, kaverien ja tuttavien luona kyläily
 • Pilkkiminen
 • Hiihtäminen, luisteleminen tai kävelyretki
 • Mäenlasku
 • Marjastus ja sienestys
 • Retkeily metsässä, patikointi
 • Penkkiurheilu ja jääkiekko-, pesäpallo- tai jalkapallopeleissä käynti
 • Kaupungilla kiertely ja nähtävyyksiin tutustuminen
 • Mökkeily
 • Juhlapäivien vietto

Ystävätoiminnan periaatteet

 1. Kansainvälisellä ystävätoiminnalla pyritään edistämään kansainvälisyyttä ja eri kulttuurien tuntemusta puolin ja toisin.
 2. Ystävätoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja tapaamiskertojen määrä sekä ohjelma ovat suomalaisten ystävien ja kansainvälisten opiskelijoiden itsensä määriteltävissä.
 3. Kansainväliset opiskelijat ja suomalaiset ystävät sovitetaan yhteen molempien toiveiden mukaisesti. Osapuolille annetaan toistensa yhteystiedot. Ystävätoiminta järjestää ensimmäisen tapaamiskerran, muuten suomalaiset ystävät ja kansainväliset opiskelijat sopivat tapaamisensa itsenäisesti.
 4. Kansainvälisten opiskelijoiden oppilaitokset ja tutorit auttavat opiskelijoita hoitamaan heidän jokapäiväisiä käytännön asioitaan. Ystävä ei siis ole velvoitettu auttamaan opiskelijaa näissä, mutta halutessaan myös suomalainen ystävä voi toki olla opiskelijan apuna.
 5. Suomalaisella ystävällä ei ole taloudellisia velvoitteita kansainvälistä opiskelijaa kohtaan, vaan opiskelija maksaa itse opiskelunsa, asumisensa ja vapaa-ajan harrastuksensa.
 6. Suomalainen ystävä ei saa ilman erillistä sopimusta teetättää kansainvälisellä opiskelijalla töitä, esim. käyttää lapsenvahtina.
 7. Molempien osapuolien hyvinvointi, turvallisuus ja kulttuurierot tulee ottaa huomioon kaikessa toiminnassa.
 8. Kansainvälisillä opiskelijoilla on Suomeen tullessaan kattava vakuutus, joten jos opiskelijalle sattuu jotain ystävätoiminnassa, suomalainen ystävä ei ole korvausvelvollinen.
 9. Mahdollisissa ongelmatilanteissa, tai jos jotain kysyttävää ilmaantuu, ystäviä sekä suomalaisia ja kansainvälisiä opiskelijoita pyydetään kääntymään LAB-ammattikorkeakoulun tai LUT-yliopiston ystävätoiminnan yhteyshenkilöiden puoleen.
 10. Paikallisilta ystäviltä ja opiskelijoilta kerätään palautetta, jotta toimintaa voidaan kehittää.