Häirintä ja epäasiallinen käyttäytyminen opiskelutilanteissa

kansikuva

Häirintä ja epäasiallinen käyttäytyminen opiskelutilanteissa

LUT-korkeakoulujen ohje asian käsittelyyn

Tässä ohjeessa käsitellään opiskeluun, opintojen suorittamiseen ja opiskeluympäristössä tapahtuvien häirintätilanteiden ja epäasiallisen käytöksen selvittämistä ja ratkaisukeinoja. Ohje koskee ainoastaan opiskelujen yhteydessä tai kampuksella tapahtunutta häirintää tai epäasiallista toimintaa. Vapaa-ajalla tapahtuvaan epäasialliseen käytökseen korkeakouluilla ei ole mahdollisuutta puuttua.

Turvallinen opiskeluympäristö

LUT-korkeakoulujen järjestyssääntöjen (5.10.2020) 2 §:n mukaan korkeakoulujen tiloissa tulee käyttäytyä asianmukaisesti. Haluamme taata kaikille turvalliset ja terveyttä vaarantamattomat työskentely- ja opiskeluolosuhteet.

Kaikkia henkilöitä tulee kohdella oikeudenmukaisesti ja tasavertaisesti emmekä hyväksy mitään väkivaltaa, kiusaamista, häirintää, uhkailua, syrjintää tai muuta asiatonta käytöstä korkeakouluyhteisössämme.

   Mikä on epäasiallista käyttäytymistä?

   Epäasiallista käyttäytymistä on esimerkiksi:

   • Häirintä
   • Kiusaaminen
   • Syrjintä
   • Seksuaalinen häirintä
   • Sukupuoleen perustuva häirintä
   • Rasismi

   Epäasiallinen kohtelu  voi olla opiskelutilanteissa  opiskelijoiden välistä, opettajan ja opiskelijan välistä tai opiskelijan ja muun henkilökunnan välistä.

   Mikä on häirintää?

   Häirintä on yhdenvertaisuuslaissa kiellettyä syrjintää. Laissa häirintä määritellään käyttäytymisenä, jolla loukataan henkilön tai ihmisryhmän ihmisarvoa tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti.

   Häirinnässä henkilö luo käyttäytymisellään kiellettyyn syrjintäperusteeseen, kuten esimerkiksi seksuaaliseen suuntautumiseen, alkuperään tai vammaisuuteen, liittyvän toista henkilöä tai ihmisryhmää halventavan, nöyryyttävän, uhkaavan, vihamielisen tai hyökkäävän ilmapiirin.

   Häirintää on esimerkiksi:

   • loukkaavat sähköpostiviestit, eleet ja ilmeet
   • rasistiset vitsit, nimittely
   • epäasiallisen materiaalin levittäminen
   • väheksyvät ja pilkkaavat puheet, vihapuhe
   • pelottelu ja uhkailu

   Miten toimit, jos koet joutuneesi epäasiallisesti kohdelluksi