Opinto-opas

kansikuva

Opinto-opas

Opetussuunnitelma

Jokaisella koulutuksella on opetussuunnitelma, jossa määritellään vähintään kunkin opintojakson nimi, laajuus opintopisteinä, tavoitteet, käsiteltävä asiakokonaisuus, opetuksen ja harjoittelun määrä, valmistumiseen vaadittavat suoritukset ja opetuksen toteutuksesta vastaava taho. Opetussuunnitelmat julkaistaan opinto-oppaassa.

Opintojen aloitusvuoden opetussuunnitelma kertoo, mitä opintokokonaisuuksia/moduuleja ja opintojaksoja sinä opiskelet tutkintoosi. Useimmiten se sisältää myös tiedon mille opiskeluvuodelle opintojaksot ajoittuvat – sama opinto-opas kulkee siis mukanasi koko opintojen ajan. Vapaavalintaisten opintojen tarjonta vaihtelee vuosittain.
 

Täydentävän osaamisen opinnot

Opetussuunnitelma sisältää valinnaisia ammatillisia opintoja ja vapaasti valittavia opintoja. Koulutusalan tai yksittäisen koulutuksen sisäiset vapaavalintaiset opinnot löytyvät esimerkiksi oman opetussuunnitelmasi yhteydestä. Vapaavalintaisten opintojen ajantasainen LABilaisille yhteinen tarjonta löytyy opinto-oppaasta.