Opiskelun erityistuki ja -järjestelyt

kansikuva

Opiskelun erityistuki ja -järjestelyt

Erityisjärjestelyillä tarkoitetaan käytännön järjestelyjä, jotka voivat koskea opetus-, ohjaus- tai kuulustelutilanteita. Järjestelyn tarve tulee perustua todennettuun syyhyn (esim. lukivaikeus, tarkkaavaisuushäiriö), josta pystyt tarvittaessa esittämään asiantuntijan lausunnon tai suosituksen.

Erityisjärjestelyjä voivat olla esimerkiksi:

  • lisäaika tentissä tai tehtävien palauttamisessa 
  • pienryhmätila tai erillinen tenttitila
  • vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat 

Opettajilla ja opettajatuutorilla on keskeinen rooli oppimisesi tukemisessa. He tukevat sinua oman opetuksensa tai ohjauksensa yhteydessä. Voit tarvittaessa käyttää opinnoissasi itse hankkimiasi apuvälineitä tai avustajaa. Sovit niiden käyttämisestä opettajan kanssa opintojakson alkaessa. Jos koet tarvetta kurssin suorittamiseen liittyvien erityisjärjestelyiden osalta (esim. kirjallisen tentin lisäaika), niin sovi asia hyvissä ajoin suoraan kurssin opettajan kanssa. Järjestelyn tarve tulee perustua todennettuun syyhyn (esim. lukivaikeus, tarkkaavaisuushäiriö), josta pystyt tarvittaessa esittämään asiantuntijan lausunnon. EXAM- ja uusintatentin erityisjärjestelyiden osalta katso ohjeet täältä.

Erityisjärjestelyt ovat yksilöllistä oppimisen tukea, jota saatat tarvita esimerkiksi liikunta- tai aistivamman, jonkin pitkäaikaissairaudesta aiheutuvan haitan, lukemiseen tai kirjoittamiseen liittyvän tai kognitiivisen vaikeuden takia. LAB - ammattikorkeakoulussa on tutkinto-opiskelijoille tarjolla myös pedagogisen erityisasiantuntijan laaja-alaista tukea oppimiseen ja opiskeluun liittyvissä asioissa.

Ole Juhaan yhteydessä, jos tarvitset tukea:

  • oppimisen taitojen kehittämisessä
  • oppimisstrategioiden tunnistamisessa
  • lukitestauksessa ja tuen suunnittelussa 
  • jos haluat kehittää tai pohtia omaa oppimistasi  

Jos sinulla on tarvetta yksilölliseen erityistukeen esimerkiksi huomattavien oppimisen tai opiskelun vaikeuksien vuoksi, voidaan sinulle myöntää opiskelun erityistukea tai -järjestelyjä todennettujen syiden perusteella. Erityisjärjestelyillä ei voi muuttaa tutkinnolle tai opintojaksolle asetettuja osaamistavoitteita vaan niillä pyritään tukemaan tavoitteiden saavuttamista silloin, kun siihen on erityinen tarve. Erityisjärjestelykäytännöllä pyritään takaamaan opiskelijoiden yhdenvertaisuus siinä määrin kuin se kohtuullisin toimin on mahdollista.

Pedagoginen erityisasiantuntija Juha Tiitta, juha.tiitta@lut.fi, puh. 044 708 1687

Äänitiedostot
Videon kuvaus

LABin pedagoginen erityisasiantuntija Juha Tiitta kertoo LABin tutkinto-opiskelijoille tarjoamastaan tuesta oppimiseen ja opiskeluun liittyen.

Erilaisen oppijan opas

Jos sinulla on lukemiseste tai tavallisen kirjan lukeminen on sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn takia vaikeaa, niin sinulla on mahdollisuus päästä Celia-asiakkaaksi. Celia on saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskus. Voit rekisteröityä Celian asiakkaaksi LUT-tiedekirjastossa Lahdessa ja Lappeenrannassa.

Lisätietoja: kirjasto@lut.fi

Erilaisen oppijan opas: https://libguides.lut.fi/Erilainen_oppija/Tervetuloa