Asiakirjapyynnöt valmistumisen jälkeen

kansikuva

Asiakirjapyynnöt valmistumisen jälkeen

Voit tilata maksullisen kopion tutkintotodistuksestasi tai opintosuoritusotteesta. Kopiot toimitetaan vain valmistuneelle/opiskelijalle. Kopioita ei toimiteta valmistuneen/opiskelijan pyynnöstä tai edes luvalla kenellekään ulkopuoliselle.

Todistusten toimitusaika on 1 – 2 viikkoa.

Lahden kampuksen tilaukset

Katso valmistumisvuotesi mukaiset toimintaohjeet.

Ennen vuotta 2015 valmistuneet / eronneet

Osoita asiakirjapyynnöt ensisijaisesti osoitteeseen https://kauppa.salpaus.fi/
Todistuskopiopyynnössä tulee ilmoittaa seuraavat tiedot: nimi, osoite, tutkinto, suoritusajankohta/eropäivä.
Lisätietoa osoitteesta turvaposti.todistukset@salpaus.fi

Vuonna 2015 ja sen jälkeen valmistuneet / eronneet

Hinnat

  • Tutkintotodistuksen virallisesti oikeaksi todistettu kopio 20 € / kpl
    (sisältää samat dokumentit, jotka on valmistuessa saanut)
  • Erillinen opintosuoritusote opintojen päättymisen jälkeen 20 € / kpl 
  • Avoimen AMK:n opintosuoritusote 20 € / kpl, ensimmäinen ote ilmainen

Maksu maksetaan LAB-ammattikorkeakoulu Oy:n tilille IBAN FI25 5000 0120 4424 46, BIC (SWIFT) OKOYFIHH
Maksukuitista tulee ilmetä opiskelijan nimi, maksun aihe ja pankin arkistointitunnus (tämä osoittaa, että maksu on lähtenyt tililtä).

Lähetä asiakirjapyyntösi (maksukuitti liitteenä) osoitteeseen studentservices@lab.fi. Asiakirjat toimitetaan, kun käsittelymaksu on maksettu. Todistuskopiopyynnössä tulee ilmoittaa seuraavat tiedot: nimi, osoite, tutkinto, suoritusajankohta/eropäivä.

 

Lappeenrannan kampuksen tilaukset

Katso valmistumisvuotesi mukaiset toimintaohjeet.

Ennen vuotta 2009 valmistuneet / eronneet

Osoita asiakirjapyynnöt osoitteeseen: kirjaamo@edusampo.fi
Todistuskopiopyynnössä tulee ilmoittaa seuraavat tiedot: nimi, osoite, tutkinto, suoritusajankohta/eropäivä.

Vuonna 2009 ja sen jälkeen valmistuneet / eronneet

Hinnat

  • Tutkintotodistuksen virallisesti oikeaksi todistettu kopio 20 € / kpl
    (sisältää samat dokumentit, jotka on valmistuessa saanut)
  • Erillinen opintosuoritusote opintojen päättymisen jälkeen 20 € / kpl 
  • Avoimen AMK:n opintosuoritusote 20 € / kpl, ensimmäinen ote ilmainen

Maksu maksetaan LAB-ammattikorkeakoulu Oy:n tilille IBAN FI25 5000 0120 4424 46, BIC (SWIFT) OKOYFIHH
Maksukuitista tulee ilmetä opiskelijan nimi, maksun aihe ja pankin arkistointitunnus (tämä osoittaa, että maksu on lähtenyt tililtä).

Lähetä asiakirjapyyntösi (maksukuitti liitteenä) osoitteeseen studentservices@lab.fi. Asiakirjat toimitetaan, kun käsittelymaksu on maksettu. Todistuskopiopyynnössä tulee ilmoittaa seuraavat tiedot: nimi, osoite, tutkinto, suoritusajankohta/eropäivä.