IT OHJEET, SÄÄNNÖT & KÄYTÄNNÖT

kansikuva

IT OHJEET, SÄÄNNÖT & KÄYTÄNNÖT

Tutustu ohessa oleviin IT-käyttösääntöihin, tietosuoja- ja muihin käytänteisiin.
 

IT-palveluiden käyttösäännöt
Säännöissä kerrotaan:

  • Käyttäjän oikeuksista ja vastuista.
  • Käyttövaltuudesta ja käyttäjätunnuksesta.
     

Sähköpostisäännöt
Säännöissä kerrotaan:

  • Kirjesalaisuudesta
  • Sähköpostiosoitteesta
  • Sähköpostin ja osoitteiden käytöstä
  • Ylläpidosta.
     

Tietotekniikkarikkomusten seuraamuskäytännöt
Dokumentissa kerrotaan seuraamuksista mahdolisissa tietotekniikkarikkomuksissa tai IT-palveluiden väärinkäytön paljastuessa.