TUTKINNON TÄYDENTÄMINEN & JATKUVA OPPIMINEN

Tutkinnon täydentäminen

TUTKINNON TÄYDENTÄMINEN & JATKUVA OPPIMINEN

Onko tutkintosi jäänyt kesken tai opinnot venyneet?

Joskus tutkinnon suorittaminen ei onnistu tavoiteajassa ja joudut käyttämään siihen enemmän aikaa kuin laki sallii. Tai joskus sitten tutkinnon suorittaminen vaan jää kesken elämäntilanteen niin vaatiessa. 

Myöhemmin tilanteen muuttuessa sinulla on mahdollisuus suorittaa tutkinnon loppuun. 

LAB ammattikorkeakoulussa voit opiskella:

  • Lisäajalla silloin kun opiskelu ei onnistu tavoiteajassa ja haluat jatkaa samantien opintojen suorittamista tai
  • hakea määräaikaista opiskeluoikeutta tutkinnon loppuun saattamiseksi, jos tutkintosi on joskus aiemmin jäänyt kesken ja haluat palata nyt opintojen pariin.

Jatkuva oppiminen

Työelämän muutokset tuovat mukanaan jatkuvia muutoksia myös osaamistarpeisiin. Täysin valmiina ei työelämään siirry kukaan, eikä tarvitsekaan. Valmistumisen jälkeen voit täydentää ja kehittää osaamistasi työn ohessa juuri työtehtävässä tarvitsemissasi osa-alueissa. Jatkuvalla oppimisella laajennat ja syvennät osaamistasi, teet työurastasi mielekkään ja avaat itsellesi uusia urakehitysmahdollisuuksia.

 

Jatkuvan oppimisen mahdollisuudet LAB-ammattikorkeakoulussa

Täydennyskoulutus

Erikoistumiskoulutus

Avoin AMK

Jatkuvan oppimisen mahdollisuudet LUT-yliopistossa

Täydennyskoulutus

Avoin yliopisto