OPISKELUVILPPI

kansikuva

OPISKELUVILPPI

LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoilta odotetaan eettistä ja vastuullista toimintaa.  Eettistä toimintaa on käyttää tietoa oikein, toimia sääntöjen mukaan ja olla rehellinen ja reilu. Opiskeluvilpillä tarkoitetaan epärehellistä tekoa tai keinoa opintosuorituksen arvostelijan erehdyttämiseksi.  

Opiskeluvilpin toteamisprosessia ja seuraamuksia on kuvattu tarkemmin LAB-ammattikorkeakoulun menettyluohjeissa opiskelun vilppitapauksissa (pdf).

  • Tenttivilppi:  esim. lunttaaminen, kielletyt välineet tentissä, tentin tekeminen toisen puolesta, matkapuhelin tentissä

  • Vilpillinen toiminta oppimistehtävässä: tulosten sepittäminen tai vääristely, kielletty yhteistyö tai ulkopuolinen apu, vapaamatkustaminen ryhmätyössä

  • Plagiointi: piittaamattomuus viittauskäytänteistä, kopiointi

  • Valehteleminen, väärentäminen ja oleellisen tiedon kertomatta jättäminen: esim. vilpillinen vertaisarviointi, läsnäolotiedon väärentäminen, lisäajan pyytäminen väärin perustein jne.

  • Opintosuorituksen arvioijaan vaikuttaminen tai sen yritys: esim. lahjonta, painostus, uhkailu, kiristäminen

  • Häirintä ja sabotaasi: muiden opiskelijoiden opintosuorituksien haittaaminen esim. häiritsemällä tenttitilaisuutta tai tuhoamalla tai varastamalla toisten töitä.

  • Vilpin havaitseminen → asia tutkitaan (amkin virallinen prosessi)

  • Rangaistus: nuhtelu, kirjallinen varoitus, erottaminen.