AMK

kansikuva

AMK

Opinnäytetyöprosessi

Aloitus ja suunnittelu

  • Osallistu opinnäytetyöinfoon
  • Perehdy opinnäytetyöohjeisiin
  • Valitse aihe ja täytä Aiheen valinta -lomake
  • Tee yhteistyösopimus opinnäytetyön ohjaajan ja työelämän edustajan kanssa
  • Selvitä tutkimuslupa- ja tietosuoja-asiat
  • Osallistu opinnäytetyöraportin kirjoittamisen opetukseen
  • Laadi (ja esitä) opinnäytetyösuunnitelma

Toteutus

  • Toteuta opinnäytetyö suunnitelman ja sovitun aikataulun mukaisesti
  • Osallistu ohjaukseen ohjaajasi ja työelämän edustajan kanssa
  • Osallistu tekstipajaan ja/tai tekstin henkilökohtaiseen ohjaukseen

Viimeistely

  • Esittele opinnäytetyösi (tarvittaessa) ja tee mahdollinen vertaisarviointi
  • Lähetä opinnäytetyösi Turnitin -tarkastukseen
  • Kirjoita kypsyysnäyte
  • Lähetä opinnäytetyösi arvioitavaksi ohjaajalle, tekstin ohjaajalle ja työelämän edustajalle
  • Tee itsearviointi ja anna palaute opinnäytetyöprosessista
  • Vie opinnäytetyösi Theseukseen