RUOTSI

kansikuva

RUOTSI

Ruotsin kielellä pystyt kommunikoimaan n. 21 miljoonan pohjoismaalaisen kanssa. Suomessa sitä puhuu äidinkielenään vajaat 300 000 ihmistä. Kyky viestiä toisella kotimaisella kielellämme on osa korkeakoulututkintoa. 

Ruotsista valttikortti työmarkkinoille

Osaamalla ruotsia erotut työmarkkinoilla! Kaksikielisellä alueella ruotsi on valtion ja kunnan viroissa edellytys, mutta jo arkijutustelu asiakkaan tai yhteistyökumppanin kielellä osoittaa kiinnostuksesi ja motivaatiosi. 

Ruotsi on yksi kolmesta tärkeimmästä kauppakumppanistamme. Niin rahoitusala, energia- ja metsäteollisuus kuin muotoilu ovat merkittäviä työllistäjiä Pohjoismaissa. Sosiaali- ja terveysalalla ruotsin taito avaa ovia mm. Norjaan ja Ruotsiin, missä on osaajapulan lisäksi Suomea korkeampi ansiotaso.  

Ruotsi on kielenä looginen ja helppo ääntää sekä englannin sukukieli, mikä tukee opiskelua. Risteilyistä ja Solsidanistakin saat enemmän irti alkuperäiskielellä.

Välkommen att studera svenska!

Ruotsin opintopolku

Ruotsin opintopolku

Prepkurs i svenska 3 op:  Täydentävä opintojakso. Kielioppiin ja perussanastoon keskittyvä opintojakso, suunnattu erityisesti kertausta tarvitseville.

Svenska i arbetslivet 2 op:  Tutkintoon kaikille kuuluva alakohtainen opintojakso. Koostuu kirjallisesta (skriftlig) ja suullisesta (muntlig) osuudesta.

Skriv svenska! 3 op:  Täydentävä opintojakso. Syvennetään kirjoitetun kielen osaamista monipuolisten tehtävien avulla.

Prata svenska! 3 op:  Täydentävä opintojakso. Syvennetään suullisen kielen osaamista monipuolisten tehtävien avulla.

Svenska på företag 3 op:  Täydentävä opintojakso. Syvennetään työelämässä tarvittavaa kielitaitoa.

Sociala medier på svenska 3 op:  Täydentävä opintojakso. Tutustutaan ruotsinkielisiin sisältöihin sekä harjoitellaan niiden tuottamista ja vuorovaikutusta sosiaalisessa mediassa.

Swedish for Beginners 3 op:  Täydentävä opintojakso. Suunnattu opiskelijoille, jotka eivät ole aikaisemmin opiskelleet ruotsia, englanninkielinen opetus.

ruotsi

Ruotsin opintojaksokuvaukset

ruotsin opintojaksot (LAB)

 

Ruotsin opettajat

etunimi.sukunimi@lab.fi

LAHTI

Hyvinvointi: Sirja Fränti

Liiketoiminta: Tarja Palosaari

Muotoilu: Marleena Vilminko

Teknologia: Marleena Vilminko

LAPPEENRANTA

Hyvinvointi: Mika Lajunen

Liiketoiminta: Satu Mäkinen, Merja Naalisvaara-Jokinen

Muotoilu: Satu Mäkinen

Teknologia: Satu Mäkinen