KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT LUTIN JA LABIN OPISKELIJOILLE

kansikuva

KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT LUTIN JA LABIN OPISKELIJOILLE

 

LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston yhteinen Kielikeskus kehittää kanssakäymisen ja kansainvälistymisen edellytyksenä olevaa kielten ja viestinnän osaamista sekä opiskelijoiden ja henkilökunnan että alueen työelämän tarpeisiin. 

Ammattitaitoiset kielten opettajat valmentavat erilaisia oppijoita kulttuurienvälisiin vuorovaikutustilanteisiin.

Vieraiden kielten ja kulttuurien oppiminen nähdään mahdollisuutena laajentaa maailmankuvaa ja kehittää luovaa ajattelukykyä. 

Laajat ja monipuoliset kieli- ja viestintätaidot ovat kaiken osaamisen keskiössä. LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston yhteisen Kielikeskuksen tarjonnasta löydät useita vaihtoehtoja sekä eri kielien että oppimismenetelmien suhteen. Tavoitteena on viestintätaito, joka on osa ammatillista ja kulttuuriosaamista. 

Englannin, ruotsin ja suomen kielen lisäksi voit tutustua maailmankieliin, vaikkapa espanjaan tai japaniin. Kieliä ja viestintää on mahdollista opiskella verkko-, lähi-, monimuoto- ja projektioppimismenetelmillä.

Voit aloittaa monien kielten opinnot alkeista, mutta kursseja on tarjolla myös kieliä aiemmin opiskelleille. Tarjontaa täydentävät eri oppilaitosten yhteiset verkkokurssit. 

 

Yhteystiedot

Pasi Puranen, Kielikeskuksen johtaja  
pasi.puranen@lab.fi
050 470 5322

Johanna Marjomäki, osaamispäällikkö (suomi, ruotsi, saksa, ranska ja espanja)
johanna.marjomaki@lab.fi
044 708 1083 

Ritva Kosonen, osaamispäällikkö (englanti, venäjä, kiina, japani ja kulttuurienvälinen viestintä)
ritva.kosonen@lab.fi
0400 376 364