RAHOITUS

kansikuva

RAHOITUS

Jo vaihtoa suunnitellessa sinun kannattaa tehdä itsellesi budjetti ja miettiä kohde, johon sinulla on taloudellisesti hyvät valmiudet lähteä. Budjettisi voi koostua seuraavista osa-alueista: 

1. LABin apuraha  

2. KELAn opintotuki ja -laina 

3. Apurahat ja stipendit yksityisiltä yhteisöiltä tai säätiöiltä  

4. Omat säästöt 

 

LABin apuraha 

LABin opiskelija- ja harjoittelijavaihtoa varten myönnettävät apurahat määräytyvät vaihto-ohjelman, vaihtokohteen sekä vaihdon keston ja suoritettavien opintojen mukaan. Opiskelijavaihdon apuraha maksetaan sille ajalle, jonka opiskelijan on oltava läsnä ja suoritettava opintoja vastaanottavassa korkeakoulussa tai harjoitteluorganisaatiossa. Kestoon ei lasketa mukaan vaihtokohteessa ennen opiskelun tai harjoittelun alkua tai sen jälkeen vietettyjä päiviä. Mahdollinen orientaatio ennen virallista kurssien alkua puolestaan lasketaan mukaan kestoon. 

Apuraha haetaan Mobility-Onlinen kautta ja pystyt tekemään apurahahakemuksen sen jälkeen, kun vaihtosi sopimus (learning tai training agreement) on kaikkien osapuolien allekirjoittama ja löytyy tallennettuna Mobility-Onlinesta. Apuraha maksetaan kahdessa osassa: 75% ennen ja 25% sen jälkeen, kun opinnot ovat päättyneet ja tarvittavat raportoinnit ovat tehtynä. Kohdasta LAB Mobility-Online pääset lukemaan lisää itse järjestelmästä.

Apuraha maksetaan ainoastaan fyysisellä vaihtojaksolle. Tämä tarkoittaa sitä, että opinnot/harjoittelu tulee suorittaa fyysisesti kohdeorganisaation sijaintimaassa. Hybridimallilla (opinnot/harjoittelu suoritetaan kohdemaassa osin etänä ja osin kontaktina) suoritettavaa vaihtojaksoa voidaan tukea apurahalla. Täysin etänä suoritettavaan vaihtojaksoon ei myönnetä apurahaa. Monimuotovaihtojaksoon (blended mobility) myönnetään apuraha siihen ajanjaksoon, joka suoritetaan fyysisesti kohdemaassa ja virtuaalinen osuus on apurahaton. Blended vaihto tapahtuu siis osin kotimaasta ja osin kohdemaassa suoritettavana.

LABin apurahasummat ja -ehdot löydät tämän sivun alareunasta (LAB Financial support 2021-2022 -pdf) 

 

Esteettömyystuki - erillisapuraha henkilölle, joilla on erityistarpeita 

Jos koet, että vaihtosi ei onnistu johtuen esimerkiksi fyysisen terveydentilasi takia, nyt on viimein aika heittää tuo ennakkoluulo romukoppaan! 

Erityistarpeita omaavien henkilöiden esteetöntä osallistumista vaihto-ohjelmiin tuetaan esteettömyystuen avulla. Tähän erityisryhmään katsotaan kuuluvan henkilöiden, joiden osallistuminen ohjelmaan ei olisi fyysisen tai psyykkisen terveydentilan vuoksi mahdollista ilman ylimääräistä taloudellista tukea.  

Esteettömyystuki myönnetään normaalin vaihtoapurahan lisäksi. Sinun tulee jo hakuvaiheessa selvittää kv-palveluiden koordinaattorin kanssa tarve mahdolliselle esteettömyystuelle. Vaihdon järjestelyihin kannattaa varata reilusti aikaa silloin, kun tarvitset esimerkiksi asumiseen, liikkumiseen tai opiskeluun liittyviä erityisjärjestelyjä vaihtokohteessa.

Tällaisissa tapauksissa järjestelyt on hyvä aloittaa noin 6 kuukautta ennen vaihdon alkamista yhteistyössä vastaanottavan korkeakoulun / organisaation kanssa. Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä outgoing@lab.fi.  

 

Erasmus+ erillisapuraha perheellisille opiskelijoille 

Erasmus+-ohjelma tukee myös niiden henkilöiden liikkuvuutta, jotka ovat muita epäedullisemmassa asemassa vaihtoon osallistumisen suhteen. Suomessa on päätetty maksaa tällä perusteella erillisapurahoja perheellisten opiskelijoiden liikkuvuuteen. LAB maksaa erillisapurahaa Erasmus-vaihtoon lähteville perheellisille opiskelijoille. Tuen määrä on Erasmus+ opiskeluvaihtoon 200 €/kk ja Erasmus+ -harjoitteluun 50 €/kk normaalin apurahan päälle.  

Edellytyksenä apurahaan on se, että sinulla on alaikäisiä lapsia, joiden lähivanhempi olet. Tukea voidaan myöntää myös silloin, kun lapsesi jäisivät kotimaahan. Saadaksesi erillisapurahan, sinun tulee ilmoittaa perheellisyydestäsi hakulomakkeella sekä toimittaa lasten virkatodistukset osoitteeseen outgoing@lab.fi (opiskeluvaihto) / placement@lab.fi (harjoittelu ulkomailla). 

 

Kelan tuet ulkomaille 

Ulkomailla opiskelijavaihdossa tai harjoittelussa olevia opiskelijoita koskevat samat opintotuen säännöt kuin Suomessa. Opiskelijan on kuitenkin ilmoitettava Kelalle vaihdostaan hyvissä ajoin ennen lähtöä. 

Opiskelija- ja harjoittelijavaihdon apurahaa ei oteta tulona huomioon. Vuositulona otetaan huomioon harjoittelupalkka, toimeentulon turvaamiseen tarkoitettu apuraha ja ulkomailla saatu tulo, jos vastaavanlainen tulo Suomessa saatuna olisi veronalainen. Myös Suomessa nostetut veronalaiset tulot otetaan huomioon.

Jos saat Kelalta opintotukea, tulee sinun ilmoittaa Kelalle vaihdostasi hyvissä ajoin ennen lähtöä ja tehdä niin kutsuttu olosuhdemuutosilmoitus opintotukeesi. Olosuhdemuutoksen ilmoitus tehdään Kelan sähköisen järjestelmän kautta. Lähtö- ja paluukuukaudessa on perilläolopäiviä oltava vähintään 18 päivää, jotta saat kyseiseltä kuukaudelta opintotuen ja asumislisän. Opintopisteitä tulee olla keskimäärin vähintään 5 per opintotukikuukausi ulkomaiselta opintojaksolta. Kelan ilmoituksen päiviin saat lisätä matkustuspäivät (noin 4 päivää maksimissaan), mutta huomioithan että varsinaiseen apurahahakemukseen Mobility-Online ohjelmassa sinun tulee ilmoittaa vain varsinaiset opiskelu-/harjoittelupäivät.  

Katsothan lisätiedot Kelan  sivuilta saadaksesi kaikista ajantasaisimman tiedon opintotuesta ulkomailla. 

 

Muut apurahat ja stipendit 

Voit etsiä myös vaihtoehtoisia tapoja lisärahoittaa vaihtoasi, kun monet yhdistykset ja säätiöt tarjoavat apurahoja tai stipendejä. Löydät joitakin vaihtoehtoja apurahatietokantojen kautta ja tutustu esimerkiksi: 

SYL apurahojen tietokanta 

AURORA tietokanta - suomalaisia tieteen ja taiteen rahoitusmahdollisuuksia 

Otsakorpi säätiö – Lappeenrannassa opiskeleville  

Vastaat itse muiden apurahojen ja stipendien hakemisesta, joten jos kaipaat lisätietoja, ota myöntävään säätiöön suoraan yhteyttä LABin kv-palveluiden sijaan. Apurahoja voi ja kannattaa hakea niin monesta paikasta kuin keksit vain hakea! Kun olet tehnyt kerran hyvän hakemuksen, sitä on helppo muokata eri hakemuksien erityispiirteiden mukaan. Googlettamalla löydät varmasti lisää rahoitusmahdollisuuksia!