Opiskelijan palautekanavat

kansikuva

Opiskelijan palautekanavat

Opiskelijoiden antama palaute on tärkeä LABin toiminnan arvioinnin ja kehittämisen väline. Antamalla palautetta autat kehittämään koulutusta ja ammattikorkeakoulun toimintaa vastaamaan paremmin opiskelijoiden tarpeita.

LABilla on erilaisia opiskelijapalautteiden kanavia. Palautetta kerätään sähköisesti ja suullisesti, henkilökohtaisesti ja ryhmissä. Voit antaa palautetta esimerkiksi opintojaksoista, opinnoista yleisesti, tukipalveluista sekä oppimisympäristöistä.

Koulutuksen palautekanavat:

Opiskelijakyselyt:

Vuorovaikutus KOEn kanssa:

Yleinen palaute LABin toiminnasta: