MOTARI-OPISKELIJANA LABissa

kansikuva

MOTARI-OPISKELIJANA LABissa

1. Opiskeluoikeusaikasi motari-opiskelijana

Sinulla on oikeus suorittaa MOTARI-opintoja LABissa sen lukukauden loppuun, jonka aikana valmistut omasta oppilaitoksestasi.

HUOM! Opiskeluoikeusajaksesi on oletuksellisesti merkitty Peppiin yksi vuosi. Jos suoritat motari-opintoja kauemmin, laita viesti os. avoinamk@lab.fi, niin jatkamme opinto-oikeuttasi tarpeen mukaan.

2. Olet LABissa sivutoiminen opiskelija

Opiskelet LABissa virallisesti avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana eli olet sivutoiminen opiskelija. Koska olet päätoimisesti ammatillisen oppilaitoksen opiskelija, opiskelijoiden hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät palvelut saat oman oppilaitoksesi kautta.

3. Opiskelet samoilla kursseilla tutkinto-opiskelijoiden kanssa

MOTARI-opiskelijana opiskelet samoilla kursseilla LABin tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Lähiopetus järjestetään LABin kampuksella Lahdessa tai Lappeenrannassa, mutta myös verkko-opetukseen on mahdollista osallistua.

4. Ruokailu LABin kampuksilla

Lahden kampus
Motari-opiskelijat saavat syödä maksutta ravintola Isku Centerin (Mukkulankatu 19) opiskelijalinjastosta ilmoittamalla kassalle nimensä.

Lappeenrannan kampus
Motari-opiskelijat saavat syödä maksutta ravintola Skinnarilan opiskelijalinjastosta ilmoittamalla kassalle, että on Sampon ”polkuopiskelija” ja oman nimensä.
Sampo maksaa opiskelijan ateriasta ruokapalveluiden tuottajalle enintään 5,26 € (+alv 14 %) /päivä. Opiskelija maksaa mahdollisen ylimenevän erotuksen itse.

5. Opintojen ohjaus

Opintojesi aikana saat ohjausta ja tukea oman oppilaitoksesi opoilta, LABin avoimen AMK:n henkilöstöltä sekä LABin tutoropettajilta.

Tutoropettajat (sähköposti etunimi.sukunimi@lab.fi)

Lahden kampus, elokuussa -22 aloittavat motari-opiskelijat

Fysioterapeuttikoulutus Katri Kämäräinen ja Heli Lahtio
Sairaanhoitajakoulutus     Maria Tuominen
Sosionomikoulutus  Taina Heininen-Reimi ja Tarja Kempe-Hakkarainen
Tieto- ja viestintätekniikan koulutus Olli Koskimaa ja Marianne Matilainen
Konetekniikan koulutus Pekka Lavikainen
Liiketalouden koulutus Tapio Kari
Tietojenkäsittelyn koulutus Minna Ulmala
Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus Kirsi Kallioniemi
Muotoilun koulutus Avoimen AMK:n suunnittelija Kati Anttila (ei virallinen tutor)

Lappeenrannan kampus, elokuussa -22 aloittavat motari-opiskelijat

Ensihoitajakoulutus    Pia Halonen
Sairaanhoitajakoulutus     Katja Kylliäinen
Sosionomikoulutus     Mia Ikonen ja Anne Backman
Terveydenhoitajakoulutus  Mia Blomqvist
Konetekniikan koulutus Jukka Nisonen

Avoimen AMK:n henkilöstö: avoinamk@lab.fi -> kysy meiltä erillishausta tai motari-opintoihin liittyvistä yleisistä asioista

6. Motari-opiskelijoiden whatsapp-ryhmä

Motari-opiskelijoilla on oma whatsapp-ryhmä, johon voit halutessasi liittyä opintojen alussa. Ryhmässä voit kysellä matalalla kynnyksellä opintoihin liittyviä asioita. Saat kutsun whatsapp-ryhmään motari-aloitusinfon jälkeen.

7. Jos keskeytät motari-opintosi

Jos keskeytät motari-opintosi, ilmoita siitä oman oppilaitoksesi opinto-ohjaajalle, LABin tutoropettajalle ja osoitteeseen avoinamk@lab.fi, jotta voimme tehdä opiskeluoikeuden päättämiseen liittyvät toimenpiteet.