LAB@AVAIN

cover image

LAB@AVAIN

LAB@avain (1 op) on opiskelijan digitaalinen perehdytys, jonka tavoitteena on auttaa opiskelijoita ottamaan käyttöön korkeakouluopiskelussa tarvittavia sähköisiä välineitä, laitteita, ympäristöjä ja menettelyjä. Perehdytys toteutetaan Moodle-kurssina.

LAB@avain sisältää seitsemän osiota:

  1. Digikyvykkyys
  2. Opiskelu amk:ssa
  3. OPS/HOPS
  4. Opintotarjonta
  5. Opiskelukyky 
  6. Ammatillinen kasvu
  7. Tietoturvakurssi
     

Opintojakso on yhden opintopisteen laajuinen. Suoritus kirjautuu täydentäviin tai vapaasti valittaviin opintoihin. Pääset aloittamaan tämän verkko-opintojakson, kun olet 1.1.2022 jälkeen voinut aktivoida LUT-tunnuksesi.

LAB@avain - kurssi on tarkoitettu AMK-tason opiskelijoille. YAMK-opiskelijoille suorituksesta ei kerry opintopistettä.

Valitse oman yksikkösi linkki:
Teknologia yksikkö
Hyvinvointi yksikkö
Liiketoiminta yksikkö
Muotoilu ja Taide