TIEDOTEARKISTO (2020)

Kansikuva

TIEDOTEARKISTO (2020)

Koronatiedotteet 2020​

Avaa uutinen klikkaamalla otsikkoa

LUTin ja LABin kampukset Lappeenrannassa ja Lahdessa jatkavat etäopetuksessa tammikuussa 2021

Julkaistu 8.12.2020

Kansallinen epidemiatilanne on viime viikkoina nopeasti huonontunut. Valitettavasti rajoitusten vaikutukset eivät vielä näy tartuntalukujen tai sairaalassa olevien määrän laskuna. Arvioimme, ettei epidemiatilanne ole kansallisesti ja toiminta-alueillamme vielä vuodenvaihteessa merkittävästi nykyistä parempi.

LUTin ja LABin yhteinen koronaryhmä on 7.12. kokouksessaan päättänyt, että LUTin kampukset Lappeenrannassa ja Lahdessa jatkavat nykyisessä toimintamallissa 7.3.2021 saakka. Vastaavasti LABin kampukset Lahdessa ja Lappeenrannassa jatkavat nykyisessä toimintamallissa 14.3.2021 asti.

Koulutus järjestetään etänä. Kampuksilla pidetään ainoastaan välttämätön lähiopetus, tentit ja opinnäytetöihin liittyvä toiminta koulutuksen priorisointisuunnitelman mukaisesti.

Kaikki ne molempien kampusten henkilöstöstä, jotka voivat työskennellä etänä, jatkavat etätyötä. Tutkimus ja TKI-toiminta laboratorioissa ja muissa erityistiloissa kampuksilla jatkuvat maskeja käyttäen.

Marraskuussa 2020 annetut ohjeet henkilöstölle ja opiskelijoille kampusten toiminnasta turvallisen ydintoiminnan mallista pysyvät voimassa. Katso tiedote täältä​.

Jos epidemiatilanne alkuvuodesta 2021 olennaisesti paranee, kampusten harrastetiloja voidaan avata ja muita koulutukseen liittymättömiä kampustoiminnan rajoituksia lieventää jo aikaisemmin. Seuraamme jatkuvasti epidemiatilanteen kehittymistä ja tiedotamme mahdollisista muutoksista erikseen.
 

Kansainvälinen opiskelijaliikkuvuus kevätlukukaudella 2021

Lähtökohtaisesti kaikilta kansainvälisiltä tutkinto-opiskelijoilta edellytetään saapumista Suomeen; poikkeuksena LABin liiketalouden IB- ja BIT-ohjelmien opiskelijat, jotka aloittavat opintonsa etänä tammikuussa 2021.

LUT ja LAB eivät suosittele opiskelijavaihtoon lähtemistä keväällä 2021. Halukkaat vaihtoon lähtijät voivat lähteä omalla harkinnallaan.

LUT ja LAB ottavat vastaan vaihto-opiskelijoita. Saapuville vaihto-opiskelijoille on tiedotettu, että suurin osa opetuksesta on etäopetuksena. Jokaisen saapuvan kansainvälisen opiskelijan tulee noudattaa 10 päivän varoaikaa ennen kampukselle tuloaan sekä muita koronaohjeita kampuksella oloaikanaan.
 

Tenttijärjestelyt joulukuussa 2020 ja tammikuussa 2021

Pahentuneen koronatilanteen vuoksi yli puolet LUTin joulukuun ja tammikuun tenttiviikkojen tenteistä toteutetaan poikkeuksellisesti muuten kuin kampustenttinä. Näin kampuksien kävijämääriä saadaan laskettua merkittävästi ja kampuksella joulu–tammikuussa tehtävät tentit suoritettua turvallisesti. LABin rästitenttien osallistujat jaetaan tarvittaessa useampiin luokkiin, jotta tentit saadaan pidettyä turvallisesti.

Kampuksille tullaan joulu- ja tammikuussa suorittamaan vain ne tentit, joissa paperitentti on selkeästi toimivin tapa toteuttaa osaamisen arviointi. Kaikkia kampustentteihin tulijoita muistutetaan kampuksen koronaohjeiden noudattamisesta ja kampukselle tulemisesta vain täysin terveenä.

Tiukentuneessa epidemiatilanteessa kehotamme erityisen painokkaasti kaikkia noudattamaan turvaohjeita ja käyttämään maskeja. Laajamittaisella maskien käytöllä estämme tehokkaasti oireettomien henkilöiden tartuntojen leviämistä. Lisäksi kampukselle tullaan vain täysin terveenä ja huolehditaan turvaväleistä ja hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Mikäli matkustat Suomen rajojen ulkopuolelle, sinun tulee noudattaa 10 päivän varoaikaa ennen kampuksille palaamista.​

Skinnarilan kampus pääosin etäopetukseen torstaista 26.11. alkaen

Julkaistu 23.11.2020

Koronaviruksen epidemiatilanne on viime päivinä huonontunut erittäin nopeasti erityisesti pääkaupunkiseudulla. Koska siellä tänään voimaan tulleet tiukemmat rajoitukset ja suositukset vaikuttavat viiveellä, varaudumme huonon epidemiakehityksen jatkumiseen.

Koronaryhmä on aamun kokouksessaan 23.11.2020 päättänyt, että LUTin ja LABin Skinnarilan kampus siirtyy varautumissuunnitelman vaiheeseen 3 (turvallinen ydintoiminta kampuksilla).

Kampuksella päivittäin liikkuvien määrää rajataan, jotta tartuntariski ja koronalle altistuminen minimoidaan.

Opetus siirtyy pääosin etäopetukseen. Kampukselle jää ainoastaan välttämätön lähiopetus, tentit ja opinnäytetöihin liittyvä toiminta koulutuksen priorisointisuunnitelman mukaisesti.

Kaikki ne Skinnarilan kampuksen henkilöstöstä, jotka voivat työskennellä etänä, voivat siirtyä etätöihin. Tutkimus ja TKI-toiminta laboratorioissa ja muissa erityistiloissa jatkuu maskeja käyttäen.

Kaikki uudet järjestelyt ovat voimassa 31.12.2020 saakka.


Koulutukseen liittyvät ohjeet

Etäopetukseen siirtyvien kurssien opettajat voivat käynnistää järjestelyt välittömästi. Järjestelyt tehdään torstaihin 26.11. mennessä. Mikäli loppuvuoden opetusjärjestelyihin tulee muutoksia, opintojakson opettaja tiedottaa niistä ryhmäkohtaisesti viimeistään keskiviikkona 25.11.

Kampuksella toteutettava välttämätön lähiopetus ja tenttitilanteet järjestetään turvavälit huomioon ottaen maskeja käyttäen. Tenttejä koskevista asioista ohjeistetaan joulukuun alussa.

LABin tutkintojuhla järjestetään joulukuussa etänä. LUTilla ei järjestetä valmistujaistilaisuutta kampuksella joulukuussa.

Opiskelijat pääsevät jatkossakin kampukselle sähköisellä avaimellaan ruokailemaan ja opiskelemaan.

Mikäli täydennyskoulutuksen tai muun ei-tutkintoon-johtavan koulutuksen osalta tulee loppuvuonna muutoksia, niistä tiedotetaan erikseen.

Ylioppilaskunnan ja opiskelijakunnan palvelut ja järjestötila pidetään käytössä kampuksen ohjeita noudattaen.
 

Ohjeet henkilöstölle

Kaikki ne Skinnarilan kampuksen henkilöstöstä, joilla on mahdollisuus työskennellä etänä, voivat siirtyä etätöihin torstaihin 26.11 mennessä. Lähiesimiehet käyvät tiimiläistensä kanssa keskustelut lähi- ja etätyökäytäntöjen osalta.

Tutkimus ja TKI-toiminta laboratorioissa ja muissa erityistiloissa jatkuu maskeja käyttäen. Kampuksella työskentelee tarpeen mukaan myös rajattu määrä korkeakoulupalveluiden henkilökuntaa (mm. tilapalvelut, opintopalvelut IT-tuki, kirjasto). Opiskelijapalvelut palvelevat jatkossa myös Lappeenrannan kampuksella lyhennetyin aukioloajoin.

Henkilöstö pääsee omilla avaimillaan kampukselle jatkossakin tarpeen mukaan työskentelemään ja ruokailemaan.

Joululounaat on mahdollista pitää Skinnarilan kampuksella turvavälit huomioon ottaen. Suosittelemme että joululounaat nautitaan alle 10 hengen ryhmissä sekä kampuksella että sen ulkopuolella. Iltapikkujoulukokoontumisten osalta toimimme aiemmin ohjeistetun THL:n ohjeen mukaisesti eli juhlimme turvallisesti alle 10 henkilön ryhmissä.

Tässä epidemiatilanteessa emme suosittele tiimien kampusten välisiä yhteiskokoontumisia (ml. joululounaat).

Suosittelemme minimoimaan työmatkustamisen. Esimiehet voivat kuitenkin edelleen matkustaa kampusten välillä tapaamaan tiimiään perustelluista syistä. Välttämättömiin työmatkoihin pyydetään lähiesimiehen lupa. Lähiesimies konsultoi tarvittaessa omaa esimiestään.

Loppuvuoden väitöstilaisuudet rinnastetaan välttämättömään lähiopetukseen. Ne järjestetään väljästi turvallisuusohjeita ja kampuksen maskisuositusta noudattaen. Noudatattehan erityistä huolellisuutta turvaohjeiden osalta väitöskahvien, onnittelujen ja väitöskaronkkojen järjestelyissä. LUTin suositus henkilöstön sosiaalisiin kokoontumisiin on max 20 henkilöä.

Kampuksella järjestettävien muiden tilaisuuksien (tutkimus- ja tki-toiminta, yritysyhteistyö, pienimuotoiset vierailut) osallistujamäärä on enintään 10 henkeä. Vieraita voidaan perustellusti ottaa vastaan, kun vierailusta vastaava huolehtii turvajärjestelyistä ja vieraiden nimet ovat tallessa mahdollista jäljittämistä varten.
 

Muutokset kampuksen palveluissa

Skinnarilan kampuksen kirjaston asiakaspalveluajat ovat tästä päivästä lähtien: ma 10–14.00 ja ti–pe 12–14.00.

Mahdollisista muutoksista ravintolatoiminnassa tiedotetaan erikseen.

IT- ja hybridituki jatkaa Skinnarilan kampuksella kevennetyllä miehityksellä. Tuen tavoittaa normaalien palvelukanavien kautta.

Skinnarilan kampuksen harrastetilat on suljettu. Sulkemispäätös on tehty opiskelijoiden ja henkilökunnan turvallisuuden varmistamiseksi.

Ne taukotilat, joissa turvavälit on mahdollista pitää ja joissa on vähän käyttäjiä, pidetään auki.
 

Tiukentuneessa epidemiatilanteessa kehotamme erityisen painokkaasti kaikkia noudattamaan turvaohjeita ja käyttämään maskeja. Laajamittaisella maskien käytöllä estämme tehokkaasti oireettomien henkilöiden tartuntojen leviämistä. Lisäksi kampukselle tullaan vain täysin terveenä ja huolehditaan turvaväleistä ja hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Mikäli matkustat Suomen rajojen ulkopuolelle, sinun tulee noudattaa 10 päivän varoaikaa ennen kampuksille palaamista.​​

Lahden kampuksen toiminnan rajoitukset alkavat 23.11.

Julkaistu 20.11.2020

PHHYKY arvioi Lahden kaupungin siirtyneen koronapandemian kiihtymisvaiheeseen 16.11. Siksi Lahden kampus siirtyy turvallisen ydintoiminnan malliin maanantaista 23.11. alkaen.

Noudatamme Suomen hallituksen kansallista suositusta. Suosituksen mukaan epidemian kiihtymisvaiheessa korkeakoulut siirtyvät etäopetukseen pois lukien välttämätön lähiopetus. Kampuksella päivittäin liikkuvien määrää rajataan, jotta tartuntariski ja koronalle altistuminen minimoidaan.

Uudet ohjeet ovat voimassa vuoden 2020 loppuun saakka.

LUT-korkeakoulujen molemmilla kampuksilla on voimassa yleinen maskisuositus. Tiukentuneessa epidemiatilanteessa kehotamme erityisen painokkaasti kaikkia noudattamaan turvaohjeita ja käyttämään maskeja. Laajamittaisella maskien käytöllä estämme tehokkaasti oireettomien henkilöiden tartuntojen leviämistä. Lisäksi kampukselle tullaan vain täysin terveenä ja huolehditaan turvaväleistä ja hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.

HUOM! Alla olevan muutokset koskevat vain Lahden kampuksen toimintaa. Lappeenrannassa epidemiatilanne on toistaiseksi perustasolla, eikä siksi edellytä erityistoimia Skinnarilan kampuksella.

 

Ohjeet opiskelijoille

Mikäli loppuvuoden opetusjärjestelyihin tulee muutoksia, opintojakson opettaja tiedottaa niistä ryhmäkohtaisesti. Kampuksella toteutettava välttämätön lähiopetus ja tenttitilanteet järjestetään turvavälit huomioon ottaen. LABin valmistujaistilaisuudet järjestetään loppuvuoden etänä.

Lahden kampukselle on järjestetty tiloja, joissa opiskelijat voivat tehdä opintoihinsa liittyviä tehtäviä pienryhmissä. Varaus tehdään erillisen järjestelmän kautta ja tarkemmat ohjeet varauksen tekemisestä tulevat intraan ja yammeriin perjantaina 20.11. Mukkulankadulta varattavat tilat ovat:

A126, A129, D239, D240, D241 ja D242.

Jos täydennyskoulutuksen tai muun ei-tutkintoon-johtavan koulutuksen osalta tulee loppuvuonna muutoksia, niistä tiedotetaan erikseen.

Opiskelijakunnan palvelut ja järjestötila pidetään käytössä kampuksen ohjeita noudattaen.

Opiskelijat pääsevät jatkossakin kampukselle sähköisellä avaimellaan opiskelemaan ja ruokailemaan.

Isku Centerin ravintolan opiskelijaruokailun tarjoiluajat ovat 23.11.2020 alkaen ma –pe klo 11–13.00. Chef´s Corner palvelee klo 11–14.00. Take away -ruokia saatavilla opiskelija-ateriahintaan 3,06 euroa. Maksu kahvilan kassalle, josta myös saatavana annosrasiat.

 

Ohjeet henkilöstölle

Kaikki ne Lahden kampuksen henkilöstöstä, jotka voivat tehdä etätöitä, siirtyvät etätöihin. TKI-työskentely laboratorioissa ja muissa erityistiloissa jatkuu maskeja käyttäen. Kampuksella työskentelee tarpeen mukaan myös rajattu määrä korkeakoulupalveluiden henkilökuntaa (mm. tilapalvelut, opintopalvelut IT-tuki, kirjasto). Henkilöstö pääsee omilla avaimillaan kampukselle jatkossakin tarpeen mukaan työskentelemään ja ruokailemaan.

Joululounaat on mahdollista pitää Lahden kampuksella turvavälit huomioon ottaen. Suosittelemme että joululounaat nautitaan alle 10 hengen ryhmissä sekä kampuksella että sen ulkopuolella. Iltapikkujoulukokoontumisten osalta toimimme aiemmin ohjeistetun THL:n ohjeen mukaisesti eli juhlimme turvallisesti alle 10 henkilön ryhmissä.

Tässä epidemiatilanteessa emme suosittele tiimien kampusten välisiä yhteiskokoontumisia (ml. joululounaat).

Suosittelemme minimoimaan työmatkustamisen. Esimiehet voivat kuitenkin edelleen matkustaa kampusten välillä tapaamaan tiimiään perustelluista syistä. Välttämättömiin työmatkoihin pyydetään lähiesimiehen lupa. Lähiesimies konsultoi tarvittaessa omaa esimiestään.
 

Kampuksella järjestettävien tilaisuuksien (TKI-toiminta, yritysyhteistyö, pienimuotoiset vierailut) osallistujamäärä on enintään 10 henkeä. Vieraita voidaan perustellusti ottaa vastaan, kun vierailusta vastaava huolehtii turvajärjestelyistä ja vieraiden nimet ovat tallessa mahdollista jäljittämistä varten.

 

Muutokset kampuksen palveluissa

Lahden kampuksen kirjaston asiakaspalveluajat ovat 23.11. alkaen: ma 10–14.00 ja ti–pe 12–14.00.

IT- ja hybridituki jatkaa Mukkulan kampuksella kevennetyllä miehityksellä. Tuen tavoittaa normaalien palvelukanavien kautta.

Lahden kampuksen harrastetilat on suljettu. Sulkemispäätös on tehty opiskelijoiden ja henkilökunnan turvallisuuden varmistamiseksi.

Henkilöstön taukotilojen tilanne on tarkistettu. Taukotilat ovat erittäin väljiä ja käyttäjämäärät pienet, joten tilat pidetään auki.​

Lahti on koronapandemian kiihtymisvaiheessa – Lahden kampuksen toimintaa supistetaan

Julkaistu 16.11.2020

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä totesi tänään Lahden kaupungin siirtyneen koronapandemian kiihtymisvaiheeseen. Siksi LABin ja LUTin Lahden kampus siirtyy varautumissuunnitelman vaiheeseen 3 (turvallinen ydintoiminta kampuksilla​) ja kampuksella toimivien henkilöiden määrää rajoitetaan.

Koulutuksen tarkemmista järjestelyistä tiedotamme erikseen perjantaina 20.11.

Kaikki uudet järjestelyt ovat voimassa 31.12.2020 saakka.
 

Lahden kampuksen toimintaa rajoitetaan seuraavasti:

Kampuksen kaikki harraste- ja taukotilat suljetaan tiistaista 17.11. lähtien. Kehotamme opiskelijoita välttämään opiskeluun tai ruokailuun liittymätöntä oleskelua kampuksella.

Kampukselle jo aikataulutettu lähiopetus toimii nykyohjeiden mukaisesti tämän viikon loppuun. Perjantaihin 20.11. mennessä tiedotetaan, mitkä kurssit siirtyvät etäopetukseen ja mitkä kurssit pidetään turvajärjestelyin edelleen kampuksella. Valmistuvien opiskelijoiden välttämätön lähiopetus, tentit ja opinnäytetöiden tekeminen priorisoidaan.

Kaikkia henkilöstön jäseniä, joiden työtehtävät eivät edellytä toimimista kampuksella, kehotetaan siirtymään etätöihin 20.11. mennessä. Lähiesimiehet käyvät omien tiimiläistensä kanssa keskustelut lähi- ja etätyökäytäntöjen osalta kuluvan viikon aikana.

Suosittelemme myös minimoimaan työmatkustamista ja keskustelemaan välttämättömistä työmatkoista esimiehen kanssa.

Tutkimus- ja TKI-toiminta kampuksen erityistiloissa jatkuu nykyohjein.

Kampuksilla on voimassa yleinen maskisuositus. Tiukentuneessa epidemiatilanteessa kehotamme erityisen painokkaasti kaikkia noudattamaan turvaohjeita ja käyttämään maskeja. Laajamittaisella maskien käytöllä estämme tehokkaasti oireettomien henkilöiden tartuntojen leviämistä.

Skinnarilan kampuksen toimintamalliin ei tehdä muutoksia, koska Lappeenrannan alue on toistaiseksi epidemian perustasolla.

Yleinen maskisuositus käyttöön 2.11.2020

Julkaistu 28.10.2020

Tavoitteenamme on pitää kampukset auki mahdollisimman pitkään. Siksi otamme käyttöön laajennetun maskisuosituksen kampuksilla ja alueyksiköissä, vaikka omien toiminta-alueidemme viranomaiset eivät sitä meiltä vielä edellytä. Laaja maskien käyttö ruuhkapaikoissa ehkäisee oireettomien ihmisten aiheuttamia tartuntoja ja tartuntaryppäiden syntyä.

Suosittelemme maanantaista 2.11. lähtien kaikille kampusten ja alueyksiköiden yleisissä tiloissa liikkuville yhteisömme jäsenille ja vierailijoille maskien käyttöä. Käyttöä suositellaan erityisesti helposti ruuhkautuvissa tiloissa kuten aula- ja käytävätiloissa, ravintoloiden ja kahviloiden jonoissa sekä kirjastossa.

Suosittelemme maskien käyttöä myös kaikessa lähiopetuksessa, työkokouksissa ja kampuksilla pidettävissä muissa tilaisuuksissa.

Yksilötyöskentely omassa työhuoneessa tai väljässä monitoimitilassa ei jatkossakaan edellytä maskin käyttöä.

Olemme tilanneet LUTin ja LABin pestäviä kangasmaskeja sekä henkilökunnan että opiskelijoiden käyttöön kaksi kappaletta per henkilö. 

 

Kangasmaskien jakelu opiskelijoille alkaa perjantaina 30.10. molemmilla kampuksilla.

Kukin opiskelija saa opiskelijakorttia näyttämällä kaksi kangasmaskia.

Skinnarilan kampuksella maskien jakelupiste on LUTin pääaulassa. Jakelu tapahtuu perjantaista 30.10. alkaen arkiaamuisin klo 8–12 perjantaihin 6.11. saakka. Tämän jälkeisestä jakelusta tiedotetaan erikseen.

Mukkulan kampuksella maskien jakelupiste on LABin sisääntulon aulapalvelussa. Jakelu tapahtuu perjantaista 30.10. alkaen arkisin klo 8–16 perjantaihin 6.11. saakka.  Tämän jälkeisestä jakelusta tiedotetaan erikseen.

Lisäksi jaamme jatkossakin kertakäyttöisiä maskeja sellaiseen toiminnalliseen lähiopetukseen tai laboratoriotoimintaan, jossa turvavälien pitäminen ei ole mahdollista.
 

Opiskelu ja työskentely jatkuvat aiemman ohjeistuksen mukaisesti

Koronavirusepidemia kiihtyy Euroopassa. Suomen hallitus antoi torstaina 15.10. suosituksen, että julkisen että yksityisen sektorin työntekijät työskentelisivät mahdollisimman laajasti etänä, jos työtehtävät sen mahdollistavat. Lähi- ja etätyön yhteensovittamisen arviointi tapahtuu työpaikoilla.

LUT-korkeakouluissa hallituksen suositusten mukaiset toimet on huomioitu jo aiemmin. Siksi jatkamme työskentelyä ja opiskelua joustavasti kevätlukukauden 2021 loppuun saakka lähtökohtaisesti samoilla periaatteilla kuin nyt ja suosittelemme etätöitä aina kun se on mahdollista.
 

  • Pidämme kampukset auki 50 %:n kapasiteetilla. Uutena asiana otamme käyttöön yllä kerrotun maskisuosituksen.
  • Työskentelemme joustavasti sekä etänä että kampuksilla.
  • Koulutuksessa suosimme monimuoto- ja hybridiopetusta ja priorisoimme kampuksilla sellaista opetusta, jossa lähiopetus on oppimisen kannalta välttämätöntä.
  • Tavoitteenamme on turvallinen tutkimus- ja TKI-toiminta kampuksilla.
  • Pienimuotoiset vierailut ja tapahtumat ovat mahdollisia.
  • Harrastustoiminta on mahdollista 50 %:n täyttöasteella.

Kampuksilla opiskelu ja työskentely on turvallista, kun noudatamme yhteisiä pelisääntöjä ja toimimme vastuullisesti: tulemme kampuksille vain täysin terveinä, pidämme turvavälejä toisiimme sekä huolehdimme hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Huolehditaan yhdessä, että kampukset pysyvät auki myös jatkossa.

Koronatilanteen kehittyminen on jatkuvasti seurannassamme, ja meillä on valmius toimintamallien nopeaankin muuttamiseen kampusten alueellisen epidemiatilanteen muuttuessa.​

Koronavirustiedote 9.10.2020 LUTin ja LABin henkilökunnalle ja opiskelijoille

Julkaistu 9.10.2020

Koronavirusepidemia kiihtyy Suomessa entisestään. Kampustemme toiminta-alueilla epidemia on tällä hetkellä perusvaiheessa, mutta seuraamme tilanteen kehittymistä ja viranomaisten ohjeita. Tietoomme ei toistaiseksi ole tullut kampuksiimme kytkeytyviä koronatautitapauksia. Toivomme kaikkien seuraavan erityisen huolellisesti kampustemme toimintaohjeita – tule kampukselle vain täysin terveenä, pese käsiäsi huolellisesti ja säilytä turvaväli muihin – sekä muita tarkempia kampuksilla toimimiseen liittyviä ohjeita.

Maskisuosituksia on laajennettu pääkaupunkiseudulla ja muilla alueilla, jotka ovat kiihtymis- tai leviämisvaiheessa. Meidän tavoitteemme on pitää kampukset auki nykymallilla mahdollisimman pitkään, ja me kaikki voimme vaikuttaa asiaan ohjeita noudattamalla. Valmistaudumme siksi myös ottamaan kampuksilla omaehtoisen laajennetun maskisuosituksen käyttöön parin viikon päästä. Olemme tilanneet lisää logollamme varustettuja kangasmaskeja ja tulemme tarjoamaan niitä myös opiskelijoille. Tiedotamme laajennetusta maskisuosituksesta ja maskien jakelusta opiskelijoille tarkemmin lokakuun loppupuolella.
 

Varoaika ulkomaanmatkan jälkeen muuttuu 10 päivän mittaiseksi

THL on eilen muuttanut sekä tartuntatautilääkärin määräämän että omaehtoisen karanteenin pituutta Suomessa kymmeneen päivään. Tämän muutoksen hengessä muutamme kampuksiin liittyvää ohjetta ulkomaanmatkan jälkeisestä varoajasta maanantaista 12.10.2020 alkaen. Kampuksille tullaan jatkossa opiskelemaan ja työskentelemään 10 päivää ulkomaanmatkan jälkeen.
 

Valmistumisvaiheen opiskelijat ja toiminta kampuksilla viikonloppuisin

Kampukset ovat viikonloppuisin opiskelijoilta suljettuina. Ne opiskelijat, jotka tarvitsevat viikonloppuisin kampusten erityisvälineistöä (laboratoriot, kuvataiteen ja muotoilun erityistilat tms.) lopputyön tai muun painavan syyn vuoksi, voivat anoa koulutuksen vararehtorilta lupaa viikonlopputyöskentelyyn ja pyytää vastuuopettajalta puoltoa anomukselle. Lupa voidaan myöntää tilanteen vaatiessa kahdeksi kuukaudeksi kerrallaan.
 

Lähiopetuspoissaolojen korvaaminen koronatestin tuloksen odotusaikana

THL:n ohjeiden mukaan koronatestissä käyneet odottavat testitulosta kotona ja välttävät lähikontaktia muihin ihmisiin riippumatta siitä, onko testatulla oireita vai ei. Jos opiskelija joutuu testitulosta odottaessaan olemaan poissa pakollisesta lähiopetuksesta, kurssin opettaja pyrkii opiskelijan kanssa löytämään keinon korvata tämä poissaolo, jotta opinnot eivät merkittävästi viivästy.
 

Koronavilkun hälytykseen reagointi

Jos Koronavilkku-sovellus näyttää, että olet altistunut koronavirukselle, toimithan sovelluksen ohjeiden mukaisesti ja pysyt poissa kampuksiltamme. Sovelluksen edellyttämänä varoaikana kuuluu tehdä etäopintoja tai etätöitä. Keskustele tarvittaessa kurssisi opettajan tai lähiesimiehesi kanssa asiasta.​

Rehtorit ja opiskelijakunnat vetoavat opiskelijoihin koronaviruksen pysäyttämiseksi

Julkaistu 7.10.2020

Koronavirustilanne heikentyy Suomessa nopeasti ja tartuntaketjuja on myös ammattikorkeakouluopiskelijoiden parissa. Ammattikorkeakoulujen rehtorit ja opiskelijakunnat muistuttavat nyt opiskelijoita vastuullisesta käyttäytymisestä.

Monet tartunnoista ovat peräisin tapahtumista, joihin on vapaa-aikana kokoontunut paljon opiskelijoita. Tämä on johtanut etäopetuksen lisäämiseen ja jopa kampusten sulkemisiin eri paikkakunnilla. 

Tartuntaketjujen takia korkeakoulujen opetus on jouduttu keskeyttämään ja kampukset sulkemaan usealla paikkakunnalla. Viime viikon ja viikonlopun tartuntaketjujen vuoksi on suljettu Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Vaasan ammattikorkeakoulu kokonaisuudessaan sekä Novian Vaasan ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Savonlinnan kampukset.

Jotta koronavirustartuntojen leviäminen saadaan jatkossa estettyä, jokaisella kampuksilla työskentelevällä ja opiskelevalla on iso vastuu oman käyttäytymisensä osalta.

Isompiin tapahtumiin osallistumista tulee nyt välttää. Samoin tulee noudattaa ohjeita turvaväleistä, maskien käytöstä sekä käsi- ja yskimishygieniasta.

Nämä ovat ainoat tavat pyrkiä varmistamaan, että ammattikorkeakoulut pystyvät tarjoamaan lähiopetusta myös jatkossa. Opetus kampuksilla on osa yhteisöllisyyttä, jota poikkeusaikoina on kaivattu. Me kaikki voimme omilla toimillamme vaikuttaa siihen, että kampukset pysyvät auki myös jatkossa.

Rehtori Turo Kilpeläinen 

Opiskelijakunnan puheenjohtaja Dilek Korkmaz

Lisätietoja